Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.778:672.85

Schválena: 9.10.1974

TKANINY KOVOVÉ SE ČTVERCOVÝMI OKY

*ČSN 15 3110

JK 313

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Wire netting with square meshes

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání kovových tkanin, vyráběných tkalcovskou technikou, z drátů kruhového průřezu.

 

1X1.gif

 

Obr. 1

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

Kovová tkanina (drátěná tkanina) - výrobek zhotovený na tkalcovských stavech pro drát ze dvou soustav drátů - osnovní a útkové - pravoúhle se křižujících a volně nebo pevně se provazujících.

 

Osnova - soustava podélných drátů.

 

Útek - soustava příčných drátů, na okraji tkaniny zakončených zpravidla vratnou smyčkou.

 

Oko - plocha tkaniny, ohraničená sousedními osnovními a útkovými dráty.

 

Rozměr oka - délka strany oka (oko čtvercového tvaru).

 

Rozteč - osová vzdálenost sousedních drátů jedné soustavy. Je rovna součtu rozměru oka a průměru drátu.


Nahrazuje ČSN 15 3110, 15 3120, 15 3121, 15 3122, 15 3124, 15 3126, 15 3128,
ze dne 29.4.1963.

Účinnost od:
1.7.1976

01005-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz