Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 833. 1:

621. 753. 1: 001. 4 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA           Schválena: 29. 1. 1980

NÁZVOSLOVÍ PRO LÍCOVÁNÍ

OZUBENÝCH PŘEVODŮ

ČELNÍ A HŘEBENOVÁ SOUKOLÍ

ČSN 01 4603,

2. díl* ST SEV 644-77

JK-

Передачи зубчатые цилиндрические и реечные. Термины, определения и обозначения погрешностей и допусков

Cylindrica gears and racks. Terms, definitions and symbols for errors and tolerances

Tímto 2. dílem normy se zavádí ST SEV 644-77 Čelní a hřebenová soukolí. Názvy, definice a označení úchylek a tolerancí (viz str. 3 až 61) jako čs. státní norma. *)

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 60), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK Souvisící čs. normy

x ČSN 01 4682 Ozubené převody čelní. Lícování (obsahuje

ST SEV 641 -77) x ČSN 01 4684 Ozubené převody hřebenové. Lícování (obsahuje

ST SEV 312-76)

V ST SEV 644-77 je odkaz na: ST SEV 643-77 - zavedena jako čs. norma v x ČSN 01 4603, 1. díl Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Všeobecné pojmy.

*) Názvy, definice a značky úchylek a tolerancí, vztahujících se ke všem druhům ozubených kol a soukolí, jsou uvedeny v 1. dílu této normy.

Pojmy, souvisící s plynulostí chodu, jsou též obsaženy v 1. dílu této normy (str. 11 až 15).

Pro většinu pojmů jsou stanoveny také jednotné značky. Základní značky úchylek ozubených kol a soukolí byly převzaty z mezinárodní normy ISO 1328-1975. Značky úchylek a tolerancí, které v uvedené normě nejsou obsaženy, byly stanoveny v souladu se systémem značení této normy ISO.

x) Normy, jejichž změna nebo zrušení může vyvolat věcnou změnu (změnu hodnot a požadavků) této normy a naopak.

Účinnost od: 1. 1. 1982

00118

Zdroj: www.cni.cz