Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 831                 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA                 Schválena: 1. 4. 1978

Základní normy pro vzájemnou zaměnitelnost

OZUBENÉ PŘEVODY HŘEBENOVÉ Lícování

ČSN 01 4684* ST SEV 312-76

Передачи зубчатые реечные. Допуски

Rack gearing. Tolerances

Touto normou se zavádí ST SEV 312-76 Ozubené převody hřebenové. Lícování (viz str. 3 až 25) jako čs. státní norma.

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědecko-technické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 25) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK Souvisící čs. normy

ČSN 01 4602 Názvosloví ozubených soukolí

V ST SEV 312-76 je odkaz na:

ST SEV 308 76 - zavedena jako čs. norma v ČSN 01 4607 Ozubená kola. Základní profil a upravený základní profil

evolventního ozubení celních kol α = 20°,

ST SEV 641-77 а

ST SEV 644-77 - zapracování do čs. norem se připravuje, zatím platné

RS 3352-71 a

RS 4172-73, která do čs. norem zapracována nebyla.

Obdobné mezinárodní normy

ISO 1328 Parallel involute gears - ISO system of accuracy (Čelní ozubené převody - Lícování)

Změny proti předchozímu vydání

Tato norma nahrazuje ustanovení čl. 27 ČSN 01 4682 z 10. 7. 1956.

Vypracování normy

Schválení ST SEV 312-76 doporučilo federální ministerstvo všeobecného strojírenství.

Zpracovatel: TOS Čelákovice, п. р., Čelákovice - Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jana Čížková

Nahrazuje částečně ČSN 01 4682 z 10. 7. 1956

Účinnost od: 1. 1. 1980

00131

Zdroj: www.cni.cz