Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

55.100

Listopad 1993

Závitová ústí skleněných obalů na šroubovací uzávěr. Rozměry

ČSN 70 3002


70 3002

 

 

 

Finishes with external screw thread for glass containers. Dimensions

Bagues a filetage pour emballage en verre. Dimensions

Mundstücke mit Gewinde für Glasbehälter. Maße

 

Předmluva

 

Souvisící normy

 

ČSN 70 3300 Farmaceutické obalové sklo. Společná ustanovení

ČSN 70 3301 Sklo pro farmaceutický průmysl. Láhve na léčiva

ČSN 70 3302 Sklo pro farmaceutický průmysl. Sklenice na léčiva

ČSN 70 3401 Sklo pro kosmetický průmysl. Obalové sklo pro kosmetiku

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

 

BS 1918: P 1:1978 Glass container finishes. Specification for continuous thread finish (Ústí skleněných obalů. Specifikace pro ústí s nepřetržitým závitem)

 

DIN 6094 Blatt 8 Flaschen. Mundstücke mit Aussengewinde

(Láhve. Ústí s vnějším závitem)

 

NF H 35-048 Bague à vis verre, type „Parfumerie"

(Ústí skleněných obalů se závitem, typ „Parfumerie")

 

NF H 35-049 Bague à vis verre, type „Pharmacie"

(Ústí skleněných obalů se závitem, typ „Farmacie")

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazují ČSN 01 4081 z 25. 3. 1977 a ČSN 70 3002 z 25. 3. 1977

 

Změny proti předchozí normě

 

Do jedné normy byly zapracovány dvě normy pro ústí a závit skleněných obalů a byla zjednodušena stavba normy.

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření, 1993
15008


Strana 2

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: VVP.J/skleněné zboží, QSS.V/skleněné láhve, NWC/NWD/závity, QTV/uzávěry (obalů), ATB.XO/rozměry, LBM.L/tabulky (údaje)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: VÚSU, akciová společnost Teplice, IČO 14 864 622, Ing. Miroslava Kohlíčková; OBALUNION, akciová společnost Teplice, IČO 14 864 584, Jiří Kříž

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Oldřich Čermák

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví rozměry nízkých a vysokých ústí skleněných obalů na šroubovací uzávěr (dále jen ústí) s pravým jednochodým až vícechodým závitem (dále jen závit).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz