Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 003.62

Listopad 1993

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA TVORBU
GRAFICKÝCH ZNAČEK
První vydání
Část 1: Grafické značky
používané na zařízení

ČSN
ISO 3461-1

01 8016

 

 

 

General principles for the creation of graphical symbols Part 1: Graphical symbols for use on equipment

Principes généraux pour la création de symboles graphiques Partie 1: Symboles graphiques utilisables surle matériel

Grundforderungen der Bildung von graphischen Symbolen. Teil 1: Graphische Symbole, die an der Anlage verwendet werden

 

Tato norma obsahuje ISO 3461-l: 1988.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 27 -, dosud nezavedena

IEC 417 - dosud nezavedena

IEC 617 - dosud nezavedena

ISO 3 1 - dosud nezavedena

ISO 346 1-2 - dosud nezavedena

ISO 3864 - dosud nezavedena

ISO 4196 - zavedena v ČSN ISO 4196 Grafické značky. Užití šipek

ISO 7000 - dosud nezavedena

ISO 7001 - zavedena v ČSN ISO 7001 Veřejné informační značky

ISO/TR 7239 - dosud nezavedena

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: LBH.MC/značky, MIE.R/informační značky, MIB/MIH/symboly, MID/grafické  znaky, MIC/grafické symboly, ADD.C/výrobkové specifikace

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ergotest, Ústí nad Orlicí, IČO 1 113 1292, Ing. Zdeněk Chlubna, Dr. Vladimír Glivický

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Krista Komrsková

 

l

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření, 1993
15029


Strana 2

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA TVORBU GRAFICKÝCH

ISO 3461-1

ZNAČEK

První vydání

Část 1: Grafické značky používané na zařízení

1988-06-15


 

MDT  003.62

 

Deskriptory: symbols, grafic symbols, presentation, rules (instructions), equipment

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

2

2

Odkazy

3

3

Definice

3

4

Význam

4

5

Kombinace grafických značek

4

6

Tvar

4

7

Zásady navrhování

4

8

Postup při navrhování

5

9

Základní předloha

5

10

Používání grafických značek

8

11

Způsoby označování grafických značek

9

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů  ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět,  pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují  i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní  elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní  normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů. Mezinárodní norma ISO 3461-1 byla připravena  společně technickou komisí ISO/TC 145 Grafické značky a technickou komisí IEC/TC 3 Grafické značky, a je publikována  také jako IEC 416:1988.

ISO 3461-1:1988 a IEC 416: 1988 ruší a nahrazují ISO 3461: 1976 a IEC 416: 1972.

Norma ISO 3461-1 je jednou ze dvou částí obecné normy Základní požadavky na tvorbu grafických značek:

- Část 1: Grafické značky používané na zařízení

- Část 2: Grafické značky používané v dokumentaci technických výrobků

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví zásady pro tvorbu grafických značek, které jsou určeny k použití na zařízeních. Obsahuje pravidla  pro navrhování značek včetně jejich tvaru a velikosti, a předpisy pro jejich uplatňování.


Strana 3

Tyto grafické značky mají sloužit:

- ke shodnému značení zařízení nebo částí zařízení (např. ovladačů, sdělovačů),

- k rozlišení funkčních stavů (např. zapnuto, vypnuto, nebezpečí), 1..

- k označení prvků zapojení (např. koncové body, spojovací body),

- k zajištění informací na obalech (např. k upozornění na obsah, pokyny pro manipulaci),

- k zajištění pokynů pro obsluhu zařízení (např. upozornění na nebezpečí, vymezení použití).

 

Tato norma se nevztahuje na grafické značky určené pro

- použití v technických výkresech,

- použití v dokumentaci technických výrobků,

- veřejné informační značení.

Grafické značky vytvořené k těmto účelům (viz IEC 617, ISO 3461-2, ISO 7001 a ISO/TR 7239) smějí být použity i  na zařízeních, avšak pouze za předpokladu, že odpovídají zásadám stanoveným v této normě.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz