Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 629.11.013

Prosinec 1993

Silniční vozidla
UPEVNĚNÍ MECHANICKÝCH SPOJOVACÍCH
ZAŘÍZENÍ NA ZADNÍM PŘÍČNÉM NOSNÍKU
NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ

ČSN
ISO 3584

30 3669

 

 

 

Road vehicles. Mounting of mechanical coupling devices on rear cross members of trucks

Véhicules routiers. Montage des dispositifs d'accouplement mécanique sur la traverse arrière des camions

Strassenfahrzeuge. Montage mechanischer Kupplungseinrichtungen an den hinteren Querträgern von Lastkraft-wagen

 

Tato norma obsahuje ISO 3584:1975.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 1176:1990   zavedena v ČSN ISO 1176  Silniční vozidla. Hmotnosti. Terminologie a kódy (30 0030)

 

Další souvisící normy

ČSN ISO 8755   Silniční vozidla. Mechanická spojení mezi tažnými vozidly a přívěsy systému čep-oko 40 mm (30 3659)

ČSN ISO 1102   Silniční vozidla. Mechanická spojení mezi tažnými vozidly a přívěsy systému čep-oko 50 mm (30 3658)

ČSN 30 3606     Vzájemná zapojitelnost tahače a přívěsu. Rozměry

ČSN 30 3660     Závěsy pro přívěsy

ČSN 30 3661     Závěsy 50 pro silniční vozidla

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

NF R 17-110   Road vehicles. Mounting of mechanical coupling devices on rear cros members of trucks

(Silniční vozidla. Upevnění mechanických spojovacích zařízení na zadní části příčného nosníku nákladních automobilů)

BS AU 166:1977   Specification for road vehicles. Mouting of mechanical coupling devices on rear cross members of trucks

(Silniční vozidla. Technické podmínky pro upevnění mechanických spojovacích zařízení na zadní části příčného nosníku nákladních automobilů)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 30 3669 z 27.10. 1978

 

Změny proti předchozí normě

Není uvedena kategorie hmotností do 3 500 kg

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TATRA, a. s., Kopřivnice, IČO 45193444 Ing. Marie Kunčarová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Hana Floriánová

 

ã Český normalizační institut, 1993
15182


Strana 2

SILNIČNÍ VOZIDLA

ISO 3584

UPEVNĚNÍ MECHANICKÝCH SPOJOVACÍCH

První vydání

ZAŘÍZENÍ NA ZADNÍM PŘÍČNÉM NOSNÍKU

1975-11-01

NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ


 

MDT 629.11.013

 

Deskriptory: road vehicle, trucks, couplings, specifications, assembling

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma byla připravena technickou komisí ISO/TC 22  Silniční vozidla.

 

1 Úvod

 

Tato mezinárodní norma stanoví rozměry pro upevnění mechanických spojovacích zařízení (háků a závěsů) na zadním příčném nosníku nákladních automobilů.

 

2 Předmět normy

 

Ustanovení této mezinárodní normy se vztahují na vozidla běžně užívaná v mezinárodní obchodní dopravě, která jsou spojená s přívěsem a jejichž přípojná hmotnost1)je větší než 3,5 tuny.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz