Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.952-187

Prosinec 1993

PŘEJÍMACÍ PODMÍNKY
SVISLÝCH VRTAČEK STOJANOVÝCH
Zkoušky přesnosti
Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti

ČSN
ISO 2772-1

20 0318

 

 

 

Test conditions for box type vertical drilling machines - Testing of the accuracy - Part I: Geometrical tests

Conditions d´essais des machines à percer verticales à montant ou „perceuses-aléseuses" - Contrôle de la précision - Partie I: Vérifications géométriques

Abnahmebedingungen für Kastenständerbohrmaschinen - Genauigkeitsprüfungen - Teil I: Geometrische Prüfungen

 

Tato norma obsahuje ISO 2772/I: 1973.

 

Národní předmluva

Na rozdíl od ISO 2772/I nejsou v této normě uvedeny hodnoty v palcích.

V  ISO 2772/I jsou uvedeny odkazy na doporučení ISO/R 230, které bylo přepracováno na normu ISO 230/1.

V ČSN ISO 277.2-1 jsou uvedeny odkazy na ISO 230/1.

 

Citované normy

ISO 230/1 zavedena v ČSN ISO 230-1 Zásady přejímky obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost obráběcích strojů pracujících bez zatížení nebo za dokončovacích podmínek obrábění (20 0300)

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma společně s ČSN ISO 2772-2 nahrazuje ČSN 20 0318 z 30.7.1955.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚOSO, a. s., Praha, IČO 45273090, Lubomír Vaško

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Aléxandros Georgiádis

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15195


Strana 2

PŘEJÍMACÍ PODMÍNKY

ISO 2772/l

SVISLÝCH VRTAČEK STOJANOVÝCH

První vydání

Zkoušky přesnosti

1973-07-01

Část I: Zkoušky geometrické přesnosti


 

MDT 621.952-187

Deskriptory: machine tools, drilling machines (tools), tests, testing conditions, verifying, precision.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních společností (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem provádějí technické komise ISO. Každý člen ISO může být členem technické komise, o jejíž činnost se zajímá. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ke schválení před jejich přijetím Radou ISO jako mezinárodní normy.

 

Mezinárodní norma ISO 2772/I byla vypracována technickou komisí ISO/TC 39, Obráběcí stroje a byla rozeslána členům v červnu 1972.

 

Mezinárodní normu schválily následující členské země:

 

Belgie                            Irsko                            Jihoafrická republika

Československo                    Itálie                           Španělsko

Egypt, Arabská republika          Holandsko                        Thajsko

Francie                           Nový Zéland                      Turecko

Německo                           Polsko                           Spojené království

Maďarsko                          Rumunsko                         SSSR

 

Dokument z technických důvodů neschválily:

 

                                                                    Japonsko

                                                                    Švýcarsko

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma popisuje spolu s odkazy na ISO 230/1 zkoušky geometrické a pracovní přesnosti svislých vrtaček stojanových normální přesnosti a udává odpovídající mezní úchylky.

 

Norma se zabývá pouze ověřením přesnosti stroje. Nezabývá se zkoušením chodu stroje (vibrace, hluk, trhavý pohyb částí atd.) nebo charakteristik (jako otáčky, posuvy atd.), tyto zkoušky by měly být provedeny před zahájením zkoušek přesnosti.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz