Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 799.315:623.44.001.4

Prosinec 1993

ZKOUŠENÍ CIVILNÍCH VZDUCHOVEK
A VZDUCHOVÝCH PISTOLÍ

ČSN 39 5006


 

 

 

The testing of civil air rifles and pistols

Les épreuves des carabines et pistolets civiles à air comprimé

Prüfungen von zivilen Luftgewehren und Luftpistolen

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 02 6002 Šroubovité pružiny válcové tlačné a tažné z drátu a tyčí kruhového průřezu. Technické dodací předpisy.

ČSN 39 5003 Civilní palné zbraně.

ČSN 39 5011 Povrchová ochrana součástí loveckých a sportovních zbraní.

 

Další souvisící normy

ČSN 02 6001 Šroubovité pružiny válcové a tažné z drátu a tyčí kruhového průřezu. Základní pojmy a veličiny, výpočet směrnice pro konstrukci

ČSN 39 5005 Zkoušení civilních palných zbraní

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje norma ČSN 39 5006 z 31. 8. 1987. Tím pozbývá platnosti ČSN 39 5006 z 31. 8. 1987 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla zpracována v souladu s usnesením C. I. P.1)XXI-1990.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO R00T

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká zbrojovka Uherský Brod IČO: 46 34 59 65 Jan Indra, Ing. Karel Strouhal

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Klement Kukla

 

_______________

1) Commission Internationale Permanente pour l'epreuve des armes a'feu portatives (Mezinárodní stálá komise pro zkoušení ručních palných zbraní).

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření, 1993
15216


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví druhy a metodiky zkoušek civilních vzduchovek a vzduchových pistolí (dále jen vzduchovky).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz