Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

77.080.10

Leden 1994

Žáruvzdorná litina 42 2481 AlCr

ČSN 42 2481


42 2481

 

 

 

AlCr heat-proof cast iron 42 2481

Fonte réfractaire AICr 42 2481

Hitzebeständiges AlCr-Gußeisen 42 2481

 

Předmluva

 

Souvisící normy

 

ČSN 42 0006 Číselné označování a rozdělení slitin železa na odlitky

 

ČSN 42 0030 Ocelový a litinový odpad

 

ČSN 42 0339 Litinové odlitky. Odběr zkušebních kusů a příprava zkušebních vzorků pro zkoušení mechanických vlastností

 

ČSN 42 0461 Hodnocení metalografické struktury litin

 

ČSN 42 1240 Vady odlitků. Názvosloví a třídění vad

 

ČSN 42 1241  Odlitky z litiny s lupínkovym grafitem. Technické dodací předpisy

 

Obdobné zahraniční normy

 

GOST 7769-75

(Odlitky z žáruvzdorné litiny)

 

Porovnání se zahraničními normami

 

Litina 42 2481 odpovídá litině značky (R) 7X2 podle GOST 7769.

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazuje ČSN 42 2481 z 29. 7. 1970.

 

Změny proti předchozímu vydání

 

Norma byla celkově přepracována v souladu se současnými požadavky na stavbu a členění.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: NSS Brno, spol. s r. o., IČO 46902252, Ing. Lumír Forýtek

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená

 

© Český normalizační institut, 1993
15245


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma je materiálovým listem žáruvzdorné litiny 42 2481 s vyšším obsahem hliníku a chromu.

 

Norma stanoví požadavky na chemické složení, vlastnosti litiny a hodnoty mechanických vlastností litiny.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz