Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.867.2:614.8

Únor 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PÁSOVÉ
DOPRAVNÍKY
Příklad ochrany nebezpečných míst sevření u válečků

ČSN 26 0606


 

 

 

Continuous mechanical handling equipment. Safety code for belt conveyors. Examples for protection of pinch points on idlers

Engins de manutention continue. Code de sécurité des transporteurs à courroie. Examples de protection des points de coincement sur les rouleaux

Anlegen für die stetige Förderung von Lasten. Sicherheitsvorschrift für Bandflörderer. Beispiele des Schutzes der Klemmpunkte an den Rollen

 

V této normě je zapracována ISO/TR 8435:1984.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN ISO 1819 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení (26 0005)

ČSN ISO 2148 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Terminologie (26 0009)

ČSN 26 0605 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové dopravníky. Příklady ochrany nebezpečných sbíhavých míst

ČSN ISO 7149 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Zvláštní ustanovení (26 0006)

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15275


Strana 2

Další souvisící normy

ČSN 26 0003 Transportní zařízení. Projektování konstruování a montáž.

 

Obdobné zahraniční normy

DIN 15 223:1978 Stetigförderer. Bandförderer. Beispielhafte Lösungen für die Sicherung von Engstellen an Tragrollen

obsahuje idt ISO 9435:1984

(Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pásové dopravníky. Příklady ochrany nebezpečných míst u nosných válečků)

NF H 95-106:1985 Engins de manutention continue. Transporteurs à courroies. Examples de protection des points de coincement sur les rouleaux

obsahuje eqv ISO 8435-1984

(Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pásové dopravníky. Příklady ochrany míst proti zachycení válečky a pásem dopravníku)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QP/QY/manipulace s  materiálem, QX/zařízení pro manipulaci s materiálem, QXK/QXL/dopravníky, QXK.F/pásové dopravníky, GPV/bezpečnost práce, GPV.G/požadavky na zdraví a bezpečnost, GV/bezpečnostní zařízení

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav transportních zařízení, s. p. Praha, IČO 008796, Jana Tomčáková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Aléxandros Georgiádis

 

1 Předmět normy

 

Tato norma uvádí příklady druhů nebezpečí spojených s pohybem pásu mezi válečky a pevnými částmi pásových dopravníků a také mezi válečky samými.

Popisuje různé bezpečnostní prostředky, kterými lze dosáhnout přijatelný stupeň bezpečnosti pro provoz tohoto druhu dopravního zařízení (odpovídá termínům a definicím uvedeným v ISO 2148).

Tato norma doplňuje normy ČSN ISO 1819 a ČSN ISO 7149 a normu ČSN 26 0605, které všechny pojednávají o bezpečnosti.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz