Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.798.15:676.821:001.4

Prosinec 1993

Obaly. Pytle
TERMINOLOGIE A TYPY
Část 1: Papírové pytle

ČSN
ISO 6590-1

77 0011

 

 

idt EN 26590-1:1992

 

Packaging - Sacks - Vocabulary and Types. Part 1: Paper sacks

Embalages - Sacs - Vocabulaire et types. Partie 1: Sacs en papier

Verpackung - Säcke - Begriffe und Typen. Teil 1: Papiersäcke.

 

Tato norma obsahuje ISO 6590-1:1983, která byla převzata beze změn do EN26590-1:1992.

 

Národní předmluva

Tato norma patří do souboru terminologických norem, který tvoří tyto normy: ISO 6590/1:1983 Obaly - Pytle - Názvosloví a typy. Část 1: Papírové pytle (idt EN 26590-1:1992) a ISO 6590/2:1986 Obaly - Pytle - Názvosloví a typy. Část 2: Pytle z termoplastové měkké fólie (idt EN 26590-2:1992). Na ni navazuje ČSN ISO 6591/1 Obaly - Pytle - Popis a metoda měření - Část 1: Prázdné papírové pytle (idt EN 26591-1:1992).

 

Souvisící normy

ČSN 50 5665:1981 Papírové přepravní obaly. Papírové pytle

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BS 1133: Section 7-1981 Packaging code. Section 7: Paper and board wrappers, bags and containers (Předpisy pro balení. Sekce 7. Papírové a lepenkové obaly, pytle a kontejnery)

NF H 13-041-1974 Sac papier grande contenance. Terminologie caractéristiques technologiques-désignations (Velkoobsahové papírové pytle. Názvosloví, technologie, značení)

SIS 844417-1976 Papperssäkar (Papírové pytle).

 

Nahrazení předchozích norem

ČSN ISO 6590-1 nahrazuje ČSN 505661 z 8. 9. 1981.

 

Změny proti předchozí normě

Norma ČSN ISO 6590/1 je zpracována velmi podrobně. Je uvedeno více typů pytlů než v ČSN 50 5661, jsou uvedeny též konstrukční detaily a základní materiály na výrobu pytlů. Norma je doplněna rejstříkem.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: QQ/balení, QQQ/obaly, QSP/pytle, QQQ.D/papírové obaly, LBB.H/názvosloví, LBB.HC/definice, LBQ.Q/ilustrace, LBB.M/jazyky, LBB.MEF/anglický jazyk, LBB.MCB/francouzský jazyk, LBB.MGB/ruský jazyk

 

Vypracování normy

Zpracovatel: IRAPA, s. p., Praha, IČO 012408 - Ing. Jana Pačesová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 53 Celulóza, papír a lepenka

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Jindřiška Bouřilová

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření, 1993
15291


Strana 2

OBALY - PYTLE - NÁZVOSLOVÍ A TYPY

ISO 6590-1

Část 1: Papírové pytle

První vydání

1983-12-01


 

MDT 621.798.15:676.821:001.4

Deskriptory: packages, paper packages, categories, vocabulary

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro nějž byla technická komise ustavena, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ke schválení před jejich přijetím Radou ISO jako mezinárodní normy. Mezinárodní norma ISO 6590/1 byla připravena technickou komisí ISO TC 122, Balení, a byla předložena členům v červnu 1982.

 

Byla schválena členy z následujících zemí:

 

Austrálie               Indie                  Rumunsko

Rakousko                Irsko                  Jihoafrická rep.

Belgie                  Jamajka                Španělsko

Kanada                  Japonsko               Švédsko

Dánsko                  Korejská rep.          Švýcarsko

Egyptská Arabská rep.   Malajsie               Thajsko

Finsko                  Holandsko              Turecko

Francie                 Nový Zéland            Spojené království

Německo                 Norsko                 SSSR

Maďarsko                Polsko                 Jugoslávie

 

Žádný člen nevyjádřil nesouhlas s tímto dokumentem.


Strana 3

1 Předmět normy

 

Tato norma definuje termíny všeobecně používané při výrobě papírových pytlů. Vztahuje se na jednovrstvé a vícevrstvé pytle vyrobené z papíru; nevztahuje se na sáčky pro drobný prodej.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz