Zdroj: www.cni.cz

MDT: 621. 37. 001. 365: 001. 4

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

Prosinec 1993

MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÝ SLOVNÍK Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

ČSN IEC50(161)

33 4201

International Electronical Vocabulary Chapter 161: Electromagnetic compatibility Vocabulaire Electrotechnique International Chapitre 161: Compatibilité électromagnétique Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch Kapitel 161: Elektromagnetische Verträglichkeit

Tato norma obsahuje IEC 50 (161): 1990

Národní předmluva

Norma obsahuje české a slovenské termíny, definice v češtině a angličtině a cizojazyčné termíny v pořadí: angličtina, francouzština a němčina.

POZNÁMKA - Pod číslem názvu je uvedeno číslo udávající zařazení názvu v terminologické databance, jejímž účelem je poskytovat informace zpracovatelům technických norem a technické dokumentace. Databanka je v současné době vedena Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Citované normy

IEC 50 (101): 1977 dosud nezavedena IEC 50 (131): 1978 dosud nezavedena IEC 50 (151): 1978 dosud nezavedena IEC 50 (702): 1992 dosud nezavedena IEC 50 (712): 1992 dosud nezavedena IEC 50 (845): 1987 dosud nezavedena CISPR 22: 1985 dosud nezavedena

15373

Ev. č. # 01 33 4201/161

Zdroj: www.cni.cz