Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 666.973.6-4

Únor 1994

VÝROBKY Z PÓROBETONU
Část 2: Nevyztužené výrobky
Technické požadavky a zkoušení

ČSN 72 3630-2


 

 

 

Products of aerated concrete. Non reinforced elements

Produits en béton cellulaire autoclavé. Les éléments non armée

Erzeugnisse aus Porenbeton. Unbewehrte Elemente

 

Předmluva

 

ČSN 72 3630 Výrobky z pórobetonu. Část 2: Nevyztužené výrobky. Technické požadavky a zkoušení spolu s ČSN 72 3630 Výrobky z pórobetonu. Část 3: Vyztužené výrobky. Technické požadavky a zkoušení navazují na ČSN 72 3630 Výrobky z pórobetonu. Část 1: Všeobecná ustanovení, a tvoří tak normu úplné technické charakteristiky pro výrobky z pórobetonu.

 

Citované normy

 

ČSN 72 3630-1 Výrobky z pórobetonu. Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 72 3630-3 Výrobky z pórobetonu. Část 3: Vyztužené výrobky. Technické požadavky a zkoušení

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0280 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti rozměrů a tvaru stavebních dílců

ČSN 73 1290  Fyzikální vlastnosti pórobetonu

ČSN 73 1350 Zkoušení pórobetonu. Část 1 - Všeobecná a společná ustanovení

ČSN 73 1350 Zkoušení pórobetonu. Část 2 - Odběr a příprava zkušebních těles

ČSN 73 1350 Zkoušení pórobetonu. Část 3 - Základní zkušební úkony

ČSN 73 1350 Zkoušení pórobetonu. Část 4 - Hodnocení výsledků zkoušek

ČSN 73 1351 Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Část 1 - Všeobecná ustanovení

ČSN 73 1351 Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Část 2 - Gravimetrické stanovení

ČSN 73 1351 Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Část 3 - Nepřímé stanovení

ČSN 73 1352 Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Část 1 - Všeobecná ustanovení

ČSN 73 1352 Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Část 2 - Pevnost v tlaku

ČSN 73 1352 Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Část 3 - Pevnost v tahu za ohybu

ČSN 73 1352 Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Část 4 - Pevnost v dostředném tlaku

ČSN 73 1352 Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Část 5 - Pracovní diagram - modul pružnosti

ČSN 73 1353 Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu. Část 1 - Všeobecná ustanovení

ČSN 73 1353 Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu. Část 2 - Metody ustáleného tepelného stavu

ČSN 73 1354 Stanovení vlhkosti pórobetonu. Část 1 - Všeobecná ustanovení

ČSN 73 1354 Stanovení vlhkosti pórobetonu. Část 2 - Okamžitá vlhkost

ČSN 73 1354 Stanovení vlhkosti pórobetonu. Část 3 - Praktická vlhkost

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15409


Strana 2

ČSN 73 1354 Stanovení vlhkosti pórobetonu. Část 4 - Sorpční vlhkost

ČSN 73 1355-1 Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 1 - Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 1355-2 Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 2 - Metóda cyklického zmrazovania a vysušovania

ČSN 73 1355-3 Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 3 - Odolnosť proti chemicky znečistenej atmosfére

ČSN 73 1356-1 Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 1 - Všeobecná ustanovení

ČSN 73 1356-2 Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 2 - Metoda optická

ČSN 73 1356-3 Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 3 - Metoda kontaktní

ČSN 73 1357 Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu. Část 1 - Všeobecná ustanovení

ČSN 73 1357 Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu. Část 2 - Vzlínavost a nasákavost

ČSN 73 1358-1 Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 1 - Všeobecná ustanovení

ČSN 73 1358-2 Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 2 - Metoda vizuální

ČSN 73 1358-3 Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 3 - Metoda chemická

 

Další souvisící normy

Ostatní souvisící normy jsou uvedeny v Předmluvě ČSN 72 3630-1.

 

Deskriptory podle tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: VUQ.N/pórovitý beton, VGG/autoklávy, ZKH.X/výrobky, VUQ.C/prostý beton, ZKH/výroba, ABL/technické podmínky, QR/skladování, QB/doprava, YRR.R/dodávky (zboží), LBH.D/označování

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav stavebních hmot Brno, státní podnik, IČO 015 652 - Ing. Jaroslava Ledererová, CSc., Stanislav Straka

Technická normalizační komise: TNK 36 - Betonové konstrukce, SK 4 - Lehké betony

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milena Veselá.

 

1  Předmět normy

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání nevyztužených výrobků z autoklávovaného pórobetonu a navazuje na všeobecná obecná ustanovení pro tyto výrobky zahrnutá v ČSN 72 3630-1.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz