Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.9.06-72

Březen 1994

Obráběcí stroje
MAZACÍ SYSTÉMY

ČSN
ISO 5170

20 0052

 

 

 

Machine tools - Lubrication systems

Machines-outils - Installations de lubrification

Werkzeugmaschinen - Schmieranlagen

 

Tato norma obsahuje ISO 5170:1977.

 

Národní předmluva

Na rozdíl od ISO 5170 nejsou v této normě uvedeny měrové jednotky gallon, stopa, palec.

V ISO 5170 uvedený odkaz na  ISO/TR 3498:1974 byl změněn na revidovanou  ISO/TR 3498:1986.

 

Citované normy

ISO/TR 3498:1986, dosud nezavedena

ISO 1219, dosud nezavedena

ISO 5169, zavedena v ČSN ISO 5169, Obráběcí stroje - Provedení návodu k mazání (20 0053)

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 11 8010 z 12. 10. 1987.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚOSO, a. s., Praha, IČO 45273090, Lubomír Vaško

Pracovník Českého  normalizačního institutu: Ing. Aléxandros Georgiádis

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15465


Strana 2

OBRÁBĚCÍ STROJE

ISO 5170

MAZACÍ SYSTÉMY

První vydání

1977-07-01


 

MDT  621.9.06-72

 

Deskriptory: machine tools, lubrication systems, lubrication, installing, specifications, mounting diagrams, graphic symbols.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních společností (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem provádějí technické komise ISO. Každý člen ISO může být členem technické komise, o jejíž činnost se zajímá. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní a nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

 

Návrhy  mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se předkládají členům ke schválení před jejich přijetím Radou ISO jako mezinárodní normy.

 

Mezinárodní norma  ISO 5170 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 39, Obráběcí stroje a byla rozeslána členům v lednu 1976.

 

Norma  byla schválena členy těchto zemí:

Austrálie             Itálie                   Španělsko

Belgie                Japonsko                 Švýcarsko

Bulharsko             Korea                    Turecko

Československo        Mexiko                   USA

Francie               Holandsko                SSSR

Německo               Polsko                   Jugoslávie

Maďarsko              Rumunsko

Indie                 Jihoafrická republika

Nesouhlas s dokumentem vyslovili z technických důvodů členové následujících zemí:

                                            Švédsko

                                            Spojené království

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma určuje

-  klasifikaci různých mazacích systémů obráběcích strojů

-  požadavky na součástkovou základnu

-  způsoby řízení a kontroly

-  systém technického uspořádání

-  systém údržby

 

Záměrem  je dát výrobcům a uživatelům obráběcích strojů návod, s cílem zhospodárnit metodu mazání.

Tato mezinárodní norma může být používána pro jiné obecné druhy strojních zařízení.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz