Zdroj: www.cni.cz

MDT: 669. 65´4: 543                                               ČESKÁ NORMA                                                   Březen 1994

SLITINY NA BÁZI OLOVA A CÍNU Část 10: Stanovení stříbra metodou kupelační

ČSN 42 0614-10

Lead - tin base alloys. Determination of silver by the cupelling method

Alliages à la base du plomb et de ľ étain. Dosage de l'argent utilisant la méthode par voie sèche

Legierungen auf Blei- und Zinnbasis. Die Bestimmung des Silbers durch dokimastische Methode

Předmluva

Tato norma je částí ČSN 42 0614 - viz ČSN 42 0614-1 Předmluva.

Citované normy

ČSN 42 0602 Neželezné kovy a jejich slitiny. Všeobecné požadavky к metodám chemického rozboru

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BS 3338: Part 7 1961 (1984) Method for the determination of silver in solders (volumetric: ammonium thiocyanate method) (Metoda pro stanovení stříbra v pájkách - titrační metoda s thiokyanatanem amonným)

ASTM V 03. 05 E 46-87 Standard Test Methods for Chemical Analysis of Lead- and Tin-Base Solder. Silver by the ammonium thiocyanate (titrimetric) method (Standardní zkušební metody pro chemický rozbor pájek na bázi olova a cínu. Stanovení stříbra titrační metodou s thiokyanatanem amonným)

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Alena Šimůnková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Věra Ceznerová

© Český normalizační institut, 1993

15493


ČSN 42 0614-10

1 Předmět normy

Tato norma určuje kupelační metodu pro stanovení stříbra ve slitinách na bázi olova a cínu a platí pro obsahy od 1, 0 % do 3, 5 %. Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602: 1985.

2

Zdroj: www.cni.cz