Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

15498.pdf

01.100.20;21.140

Březen 1994

Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 2: Schematické zobrazování

ČSN ISO 9222-2


13 235

 

 

 

Technical drawings - Seals for dynamic application - Part 2: Detailed simplified representation

Dessins technique - Joints d'étanchéité pour application dynamique - Partie 2: Représentation simplifiée particulière

Technische Zeichnungen - Dichtungen für dynamische Applikationen - Teil 1: Allgemeine vereinfachende Darstellung

 

Tato norma obsahuje ISO 9222-2:1989.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 5594 dosud nezavedena

 

ISO 6194-1 dosud nezavedena

 

ISO 6547 dosud nezavedena

 

ISO 9222-1 zavedena v ČSN ISO 9222-1 Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 2: Schematické zobrazování. Obecné zásady (01 3235)

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 3114 Technické výkresy. Čáry.

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma společně s ČSN ISO 9222-1 nahrazuje ČSN 01 3235 z 29.4.1986 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

 

Norma je zcela přepracována.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Strojní fakulta ČVUT, IČO 022691, Ing. Josef Civín, katedra strojnictví

 

Technická normalizační komise: TNK 1 Technické výkresy

 

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Zdeněk Kratochvíl

 

© Český normalizační institut, 1993
15498


Strana 2

TECHNICKÉ VÝKRESY

TĚSNĚNÍ POHYBUJÍCÍCH SE SOUČÁSTÍ

Část 2: Schematické zobrazování

ISO 9222-2


 

První vydání

 

1989-07-01

 

MDT 744.43:62-762.8

 

Deskriptory: drawings, technical drawings, seals (stoppers), graphic methods.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je světovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem se uskutečňuje prostřednictvím  technických komisí ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro nějž je technická  komise ustavena, má právo být zastoupen v této komisi. Prací se mohou účastnit i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO spolupracuje těsně s Mezinárodní komisí pro elektrotechniku (IEC) ve všech případech týkajících se normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyžadují souhlas alespoň 75%  hlasujících členů.

 

Mezinárodní normu ISO 9222-2 vypracovala technická komise ISO/TC 10 Technické výkresy.

 

ISO 9222 sestává z těchto dvou částí, pod společným názvem Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí:

 

- Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady

- Část 2: Schematické z obrazování

 

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 9222 stanoví podrobné zásady schematického zobrazování těsnění. Tohoto zobrazení se použije tehdy, není-li nutno zobrazit přesný tvar těsnění a jeho tvarové podrobnosti, např. u montážních výkresů.

 

Zdroj: www.cni.cz