Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 698.3

Duben 1994

Stavební práce
SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ
Základní ustanovení

ČSN 73 3440


 

 

 

Building work Glazing building works Basic regulations

Travaux de construction Travaux de vitrier de la construction Règlements fondamentaux

Bauarbeiten Verglasungsbauarbeiten Grundbestimmungen

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 70 0000 Základní sklářské názvosloví

ČSN 70 0002 Skleněné výrobky pro stavebnictví. Názvosloví

ČSN 74 6184 Okna a balkónové dveře. Metoda zjišťování vodotěsnosti

ČSN 74 6185 Okna a balkónové dveře. Metoda zjišťování spárové průvzdušnosti

 

Další souvisící normy

ČSN 70 0020 Vady ve skleněných výrobcích. Názvosloví

ČSN 70 1301 Sklo ploché válcované vzorované

ČSN 70 1304 Sklo ploché válcované opakní

ČSN 70 1520 Bezpečnostní sklo vrstvené. Sklo pro všeobecná zasklívání. Společná ustanovení

ČSN 70 1570 Bezpečnostní sklo tvrzené. Sklo pro všeobecné zasklívání. Společná ustanovení

ČSN 70 1621 Izolační skla

ČSN 70 9052 Matované a jedované sklo

ČSN 70 9423 Lité ploché sklo. Sklo drátové

ČSN 73 0033 Spolehlivost stavebních konstrukcí. Základní ustanovení pro zatížení a účinky

ČSN 73 0540 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Názvosloví. Požadavky a kritéria

ČSN 74 6101 Dřevěná okna. Základní ustanovení

ČSN 74 6210 Kovová okna. Základní ustanovení

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení

ČSN 74 6550 Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení

ČSN 74 6610 Kovová vrata. Základní ustanovení

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15810


Strana 2

Souvisící právní a jiné předpisy

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 15.04. 1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého bánského úřadu ze dne 31. 07. 1990, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (§ 97 sklenářské práce)

Vyhláška č. 207/199l Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 02. 05. 199l, kterou se mění a doplňuje vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.

Pokyny pro montáž a používání izolačních skel. (vydal Glavounion a. s. Chudeřice a Tesac spol. s r. o. Zlín)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN 18 545 Teil 1 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen. Anforderungen an Glasfalze (Utěsňování zasklení těsněními. Požadavky na zasklívací polodrážky)

DIN 18 545 Teil 2 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen. Dichtstoffe. Beziehungen. Anforderungen. Prüfungen (Utěsnování zasklení těsněními. Těsnění. Vztahy. Požadavky. Zkoušky)

DIN 18 545 Teil 3 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen. Verglasungssysteme (Utěsňování zasklení těsněními. Zasklívací systémy)

ČSN EN 42 Zkoušení oken. Zkoušení spárové průvzdušnosti (v návrhu)

ČSN EN 77 Zkoušení oken. Zkouška odolnosti proti zatížení větrem (v návrhu)

ČSN EN 86 Zkoušení oken. Zkoušení odolnosti proti hnanému dešti při statickém tlaku (v návrhu)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ON 73 3440 Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení, ON 73 3441 Sklenářské práce stavební. Zasklívání do dřevěných konstrukcí a ON 73 3443 Sklenářské práce stavební. Zasklívání stavebně truhlářských výrobků ze 17. 12. 1979. Tím tyto normy pozbývají platnost v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozím normám

Tato norma byla vypracována s využitím původních oborových norem. Norma je doplněna o zasklívání zasklívacích jednotek složených ze dvou nebo více tabulí skla, které jsou odděleny dutinou nebo dutinami.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, státní podnik, IČO 014 125, Ing. František Stránský

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Hofmanová

 

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro řešení zasklívací spáry při sklenářských pracích stavebních.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz