Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.873.2/.3

Červen 1994

Zdvihací zařízení
OVLÁDÁNÍ
USPOŘÁDÁNÍ A CHARAKTERISTIKY
Část 2: Mobilní jeřáby

ČSN
ISO 7752-2

27 0031

 

 

 

Lifting appliances. Controls. Layout and characteristics. Part 2: Basic arrangement and requirements for mobile cranes

Appareils de levage. Organes de service. Disposition et caractéristiques. Partie 2: Disposition et exigences de base pour les grues mobiles

Hebevorrichtungen. Betätigungshebel. Grundaufbau und Forderungen. Teil 2: Mobile Krane

 

Tato norma obsahuje ISO 7752-2/1985.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4306-2 zavedena v ČSN ISO 4306-2 Zdvihací zařízení. Názvosloví.Část 2: Mobilní jeřáby

ISO 7752-1zavedena v ČSN ISO 7752-1 Zdvihací zařízení. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 1: Všeobecné zásady

 

Souvisící právní předpisy

Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR - č.65/1985, Hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pojízdné pracovní stroje a technická zařízení, reg. v částce 7/1985 Sb.

Úprava MZ SSR - hlavního hygienika SSR - č.2/1987 o hygienických požadavcích na pojízdné pracovní stroje a technická zařízení. Věstník MZ SSR, částka 3 až 5/l987, reg. v částce 11/1987 Sb.

 

Vysvětlivky k používání normy

V současné době, do doby novelizace, stále platí výše uvedené hygienické předpisy, které je nutno respektovat.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: QXD/zdvihací zařízení, QXD.D/jeřáby, ATS.O/mobilní, MCV/ovládače, MBC.G/ovládací funkce, MB/MC/ovládací technika, NTC/ovládací zařízení, ATR.I/uspořádání

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15853


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: ČKD Slaný, kombinát, IČO 508161, Irena Vosátková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák


Strana 3

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ. OVLÁDÁNÍ,

ISO 7752-2

USPOŘÁDÁNÍ A CHARAKTERISTIKY

První vydání

Část 2: Mobilní jeřáby

1985-08-15


 

MDT 621.873.2/3:62-51

Deskriptory: handling equipment, cranes (hoists), mobile equipment, control devices, layout, operating requirements.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma (námět), pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO.

Mezinárodní norma ISO 7752-2 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby.

 

0 Úvod

 

Obsluha mobilních jeřábů často přechází z jednoho typu jeřábu na jiný typ nebo přechází na obsluhu jeřábu jiného výrobce.

Tato část normy ISO 7752/2 stanoví základní uspořádání ovládačů a směry pohybů používané během provozního cyklu jeřábu. Tím se snižuje možnost mylného ovládání ovládačů jeřábů v případě nepředvídané události.

 

1 Předmět normy a oblast použití

 

V této části normy jsou uvedeny směry pohybů základních ovládacích pák pro otáčení, sklápění a teleskopování výložníku, pro zvedání a spouštění břemena.

ISO 7752-2 se týká základních typů mobilních jeřábů s vlastním pohonem a jejich částí, jak je definováno v ISO 4306-2. Je rozdělena do dvou částí. První pojednává o ovládání pák dvěma směry, část druhá o ovládání pák pro více směrů.

U mobilních jeřábů se pojem „jeřábník" vztahuje na osobu, která ovládá zdvihací zařízení za účelem umístění břemena. Pojem „řidič" je používán k označení osoby, která ovládá mobilní jeřáb při pojezdu při práci a při svém přemístění z jednoho místa na druhé.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz