Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.896.004.6

Červenec 1994

OSVĚDČENÍ VÝKONU
REGÁLOVÝCH ZAKLADAČŮ
Spolehlivost. Pohotovost

ČSN 26 7420


 

 

 

CAPACITY CERTIFICATE OF THE STURAGE AND RETRIEVAL EQUIPMENTS Reliability, Availability

CERTIFICAT DE LA PUISSANCE DES APAREILS DE TRANSTOCKAGE Sûreté Disponibilité

LEISTUNGNACHWEIS  FÜR REGALBEDIENGERÄTE Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit

 

Předmluva

Tato norma obsahuje doporučení Evropské federace pro vnitropodnikovou dopravu FEM 9.221 Leistungnachweis für Regalbediengeräte. Zuverlässigkeit. Verfügbarkeit.

(Osvědčení výkonu regálových zakladačů. Spolehlivost. Pohotovost.)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TRANSPORTA, a. s., IČO 455534268, Zdeněk Dostál

Pracovník Českého normalizačního institutu: ing. Richard Dušek

 

1 Předmět normy

V této normě je uvedena jednotná metoda pro určování spolehlivosti a pohotovosti regálových zakladačů. Umožňuje posoudit uživateli výškového skladu manipulační výkon požadovaný od dodavatele, který je definován jako počet uskladnění a vyskladnění za jednotku času.

Manipulační výkon závisí vedle pohotovosti prvků systému také od délky trvání manipulačního cyklu, kterým se zabývá FEM 9.851.1)

Na základě teoretických podkladů je stanoven postup pro výkonnostní zkoušku v praxi. Uvažuje rozlišení dob poruchových prostojů a poruch podle podílu odpovědnosti.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz