Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 687.1/.3:572.087:003.62

Červen 1994

OZNAČOVÁNÍ VELIKOSTÍ OBLEČENÍ
Definice a metodika měření
tělesných rozměrů

ČSN
ISO 3635

80 7035

 

 

 

Size designation of clothes. Definitions and body measurement procedure.

Désignation des tailles de vêtements. Définitions et procédés de mesurage du corps.

Die Bezeichnung der Bekleidungsgrößen. Definition und Methodik der Körpermaßnehmens.

 

Tato norma obsahuje ISO 3635:1981.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 2816 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN 80 0090 Metodika měření tělesných rozměrů mužů, žen, chlapců a dívek

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

lSO 8559 Garment construction and anthropometric surveys. Body dimensions. (Konstrukce oděvů a antropometrická měření. Tělesné rozměry.)

UNI  8868 Designazione delle taglie di abligliadi misurazione del corpo. (Označování velikostí oděvů. Definice a způsob měření lidského těla.)

SS 850210  Kläder, Storleksmärkning. Principer. (Oděvy. Označování velikostí. Principy.)

UNE   40-226-80 Designación de tallas para la confección. Definiciones y metodos a seguir para tomar las medias corporales para cada tipo de talla. (Označování velikostí oděvů. Definice a metody měření rozměrů lidského tě) a).

BS  5511-83 Size designation of clothes. Definitions and body measurement procedure. (Označování velikostí oblečení.

Definice a místa měření).

Norma obsahuje národní přílohu (informativní).

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav oděvní, a. s. Prostějov, IČO 15546551, Helga Zieglerová

Technická normalizační komise: TNK 31 TEXTIL

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15944


Strana 2

OZNAČOVÁNÍ VELIKOSTÍ OBLEČENÍ

ISO 3635

Definice a metodika měření tělesných rozměrů

Třetí vydání

1981-08-01


 

MDT  687.1/3.:572.087:003:62

 

Deskriptory: textiles, clothing, garnients, measurement, dimensions, designation, definitions, position (location)

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 3635 byla připravena technickou komisí ISO/TC 133 „Velikostní systémy a označování oděvů".

Toto třetí vydání bylo předloženo přímo Radě ISO v souladu s odstavcem 5.10.1 číslo 1 Směrnice pro technickou práci ISO. Toto vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (tj. ISO 3635: 1979), které vyplývá ze zahrnutí návrhu Dodatku 1 v prvním vydání. Schválily jej následující členské státy:

Rakousko, Brazílie, Bulharsko, Kanada, Chile, Československo, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Indie, Irán, Izrael, Itálie, Jižní Korea, Mexiko, Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Rumunsko, Jihoafrická republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, USA, SSSR, Jugoslávie.

Nesouhlas s normou vyjádřily z technických důvodů následující státy: Japonsko, Spojené království.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz