Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

67.180.10

Březen 1994

Melasa

ČSN 56 5840


56 5840

 

 

 

Molasess

Melasse

Melasse

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 56 0160 Metody zkoušení cukrovarských výrobků

 

Další souvisící normy

 

ČSN 65 1411 Hydroxid sodný technický. Technické požadavky

 

ČSN 65 3110 Soda kalcinovaná technická

 

ČSN 72 2201 Vápno. Všeobecná ustanovení

 

Souvisící právní předpisy

 

Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky - hlavního hygienika České republiky č.

75/1990 o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly, reg. v částce 71/1991 Sb.

 

Vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 117/1987 Sb., o péči o zdraví zvířat.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Cukrspol, a. s., Výzkumný ústav cukrovarnický, IČO 16193679, Ing. Stanislava Pochylá

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Helena Vonásková

 

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro dodávání melasy, získané při výrobě řepného cukru jako matečného sirobu z poslední žluté cukroviny. Používá se pro průmyslové zpracování jako surovina pro fermentační výrobu nebo na přípravu melasových krmných směsí. Norma předepisuje jakostní ukazatele, způsob vzorkování, metody zkoušení pravidla dodávání, balení, přepravy a skladování.

 

© Český normalizační institut, 1993-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz