Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 663.931

Leden 1994

KÁVA ZELENÁ

ČSN 58 1329


 

 

 

Green coffee

Café vert

Grünkaffee

 

ČI. 3.1.4; 4.1; 4.3; 4.4 a 5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti ministerstva zdravotnictví ČR na základě jeho požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 56 0080 Způsob odběru vzorků pro mikrobiologické zkoušení

ČSN 56 0081 Příprava vzorků k mikrobiologickému zkoušení

ČSN 56 0082 Zásady kultivace mikroorganismů a způsob zpracování výsledků při mikrobiologickém vyšetření

ČSN 56 0083 Stanovení celkového počtu mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů plotnovou metodou

ČSN 56 0085 Stanovení počtu koliformních bakterií plotnovou metodou

ČSN 56 0087 Stanovení počtu plísní a kvasinek

ČSN 56 0100 Mikrobiologické zkoušení poživatin, předmětů běžného užívání a prostředí potravinářských provozoven

ČSN 58 0113 Metody zkoušení kávy

ČSN 58 0113 Metody zkoušení kávy. Část 11. Stanovení vlhkosti

ČSN 58 0113 Metody zkoušení kávy. Část 12. Čaj a káva. Stanovení kofeinu

ČSN 58 0116 Káva zelená. Pravidla přejímky a metody odběru vzorků

 

Další souvisící normy

ČSN 58 1330 Pražená káva

 

Souvisící právní předpisy

Směrnice MZ ČSR č. 50/1978 sb. Hygienické předpisy o cizorodých látkách v poživatinách, reg. v částce 21/1978 Sb.

 

Směrnice č. 69/1986, kterými se mění a doplňují směrnice MZ ČSR č. 50/1978 sb. Hygienické předpisy o cizorodých látkách v poživatinách.

 

Výnos MZSV  ČR č. 75/1990 sb. Hygienické předpisy, o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly, reg. v částce 71/1991 Sb.

 

© Český normalizační institut, 1993
15979


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká obchodní inspekce, ÚI, IČO 020 869, Ing. Irena Michalová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Helena Vonásková

 

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro dovoz a dodávání semen plodů různých odrůd kávovníku arabského (Coffea arabica Linné) a kávovníku robusta (Coffea robusta - laurenta).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz