Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

59.120.30

Březen 1994

Textilní stroje a příslušenství. Paprsky. Část 1: Paprsky s pryskyřičnou vazbou. Rozměry

ČSN ISO 366-1


81 3821

 

 

 

Textile machinery and accessories. Reeds. Part 1: Pitch bound reeds Dimensions

Matériel pour ľindustrie textile. Peignes. Partie 1: Peignes poissés. Dimensions

Textilmaschinen und Zubehör. Webblätter. Teil 1: Pechbund-Webblätter. Masse

 

Tato norma obsahuje ISO 366-1:1988.

 

Národní předmluva

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný ústav textilních strojů, a. s., Liberec, IČO 46709002, Ing. Vladimíra Žďárská

 

Technická normalizační komise: TNK 58, Textilní stroje a příslušenství

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ivana Březinová

 

© Český normalizační institut, 1993
16011


Strana 2

TEXTILNÍ STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PAPRSKY

Část 1: Paprsky s pryskyřičnou vazbou

Rozměry

ISO 366-1


 

První vydání

1988-02-01

 

MDT 677.054.845.2

 

Deskriptory: weawing, textile machinery, reeds (textiles), dimensions

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i vládní a nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní normu ISO 366-1 připravila technická komise ISO/TC 72 Textilní stroje a příslušenství.

 

Toto první vydání ISO 366-1 ruší a nahrazuje ISO 366:1982, která byla v menším rozsahu revidována.

 

0 Úvod

 

ISO 366 pro paprsky užívané v textilním strojírenství obsahuje tři části:

 

Část 1: Paprsky s pryskyřičnou vazbou - Rozměry.

 

Část 2: Paprsky se zesílenou kovovou vazbou - Rozměry a značení.

 

Část 3: Paprsky s dvojitou kovovou vazbou - Rozměry a značení.

 

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 366 určuje rozměry paprsků s pryskyřičnou vazbou užívané v textilním strojírenství.


Strana 3

2 Rozměry

 

3X1.gif

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz