Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 667.6:535.65

Březen 1994

OZNAČOVANÍ A HODNOCENÍ
BAREVNÝCH ODSTÍNŮ NÁTĚRŮ

ČSN 67 3067


 

 

 

Designation and evaluation of colours of paint coatings

Identification et caracterisation des couleurs de peintures

Bezeichnung und Bewerkung der Anstrichfarben

 

PŘEDMLUVA

 

Citované normy

ČSN 01 1306 Veličiny a jednotky světla a příbuzných elektromagnetických veličin

ČSN 01 1718 Měření barev

ČSN 36 0000 Světelné technické názvosloví

ČSN EN 21513 Nátěrové hmoty. Popis vnějších znaků a příprava vzorků ke zkoušení (v návrhu)

ČSN 67 3050 Zhotovení zkušebních nátěrů

ČSN 67 3007 Vzorkování nátěrových hmot

 

Další souvisící normy

ČSN 01 2728 Barvy návěstních světel pro dopravu

ČSN 01 8010 Bezpečnostní barvy a značky. Všeobecná ustanovení

ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích

ČSN 33 0170 Barvy světelných návěstí a ovládacích tlačítek

ČSN 67 3061 Nátěrové hmoty. Stanovení tloušťky nátěrů

ČSN 67 3063 Stanovení lesku nátěrů

ČSN 67 3065 Hodnocení kryvosti nátěrů

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 7724/1:1985 Paints and varnishes. Colorimetry. Part l: Principles (Nátěrové hmoty. Kolorimetrie. Část 1: Základní pravidla)

ISO 7724/2:1985 Paints and varnishes. Colorimetry. Part 2: Colour measurement (Nátěrové hmoty. Kolorimetrie. Část 2: Měření barvy)

 

ã Český normalizační institut, 1993
16034


Strana 2

ISO 7724/3:1985 Paints and varnishes. Colorimetry Part 3: Calculation colour differences (Nátěrové hmoty. Kolorimetrie. Část 3: Výpočet změn barevného odstínu)

Publication CIE No 15.2:1986 Colorimetry - second edition CIE (Mezinárodní komise pro osvětlení) Publikace č.15.2 Kolorimetrie - 2. vydání 1986

DIN 5033:1970 Farbmessung. Begriffe und Farbtechnik (Měření barvy. Základní požadavky)

DIN 6161:1962 DIN-Farbenkarte (Vzorkovnice barevných odstínů)

NF X 08-001:1973 Coulers. Notions de base (Barevné odstíny. Základní pojmy)

NF X 08-062:1971 Collection réduite de couleurs Identification. Catalogue. Etalons secondaires (Redukovaná vzorkovnice barevných odstínů. Sekundární etalony)

 

Porovnání s mezinárodními normami

Návrh čs. normy je s mezinárodními normami zcela v souladu.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 67 3067 z 8.3.1972 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozímu vydání

 

Norma byla zcela přepracována. Vyhovuje hodnocení soudobých odstínů objektivními i subjektivními postupy pro aplikaci zcela nové barevné stupnice.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Barvy a laky, s. p., Výzkumný ústav mátěrových hmot Praha, IČO 00011762 - Ing.Ladislav Kalík, RNDr Iva Morová

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Milan Heřt

 

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz