Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

67.220.10

Březen 1994

Koření. Odběr vzorků

ČSN 58 0180


58 0180

 

 

 

Spices and condiments - Sampling

Épices et condiment- Échantillonnage

Gewürze - Probenahme

 

Tato norma obsahuje ISO 948:1980 s národními modifikacemi (viz předmluva). Národní modifikace jsou označeny „národní doplněk".

 

Předmluva

 

Porovnání s ISO 948:1980

 

Mezinárodní norma ISO 948 je doplněna v čl. 1 o údaj pro odběr vzorků k mikrobiologickému vyšetření a v čl. 9.2 Označování výrobků o zemi původu (provenienci) a označení dávky (č. zákupu, příp. č. vagonu).

 

Informační údaje z ISO 948-1980

 

Mezinárodní normu ISO 948 vypracovala Technická komise ISO/TC 34 Zemědělské a potravinářské výrobky. Norma  byla schválena následujícími zeměmi: Austrálie, Bulharsko, Kanada, Kolumbie, Československo, Egypt, Francie, Řecko, Maďarsko, Indie, Irán, Irsko, Izrael, Korea, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Jižní Afrika, Thajsko, USA, SSSR, Jugoslávie. Žádný členský stát nehlasoval proti.

 

Deskriptory: agricultural products, spices, sampling, packages, storage, labelling

 

MDT 633.82/.84:620.113

 

Nahrazení předchozí normy

 

Touto normou se nahrazuje čl. 7 až 16 ČSN 58 0110 z 25. 3. 1964

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Česká obchodní inspekce Praha, ústřední inspektorát, IČO 020 869, Ing. Irena Michalová

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Helena Vonásková

 

1 Předmět normy

 

Tato norma specifikuje metodu odběru vzorků koření.

 

Národní doplněk: Odběry vzorků pro mikrobiologické vyšetření určuje Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky - hlavního hygienika České republiky č. 75/1990 o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly, reg. v částce 71/1991 Sb.

 

© Český normalizační institut, 1993-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz