Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 623.522.2

Březen 1994

Balistická měřidla
TLAKOMĚRNÉ HLAVNĚ
Technické požadavky

ČSN 39 5301


 

 

 

Ballistic measuring devices. Pressure measuring barrels. Technical requirements.

Appareils de mesure ballistiques. Canons manométriques. Clauses techniques

Ballistisches Mebinstrument. Druckmebgewehrläufe. Technische Anforderungen

 

Tato norma obsahuje usnesení C.I.P.1) do roku 1992 (dále jen C.I.P.).

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ČSN 39 5002 Civilní střelné zbraně a střelivo. Názvosloví

ČSN 39 5010 Minimální tloušťky stěn brokových a kulových hlavní v závislosti na mezi kluzu materiálu

ČSN 39 5021 Rozměry brokových nábojových komor

ČSN 39 5022 Lovecké zbraně. Minimální rozměry, nábojových komor pro kulové náboje

ČSN 39 5023 Minimální rozměry nábojových komor pro pistolové a revolverové náboje

ČSN 39 5024 Minimální rozměry nábojových komor pro náboje s okrajovým zápalem

ČSN 39 5025 Minimální rozměry nábojových komor pro nábojky do expanzních přístrojů

ČSN 39 5026 Minimální rozměry nábojových komor pro nábojky startovacích a poplašných zbraní ráží menších než 7 mm

ČSN 39 5105 Zkoušení střeliva

ČSN 39 5302 Měřicí zařízení pro měření tlaku prachových plynů

ČSN 39 5320 Tlakoměr M 67. Základní ustanovení

ČSN 42 3210 Slitina mědi tvářená 42 3210 CuZn30

ČSN 42 3212 Slitina mědi tvářená 42 3212 CuZn32

ČSN 42 3213 Slitina mědi tvářená 42 3217 CuZn37

 

_______________

1)Commission Internationale Permanente pour l´Epreuve des Armes à Feu portatives (Mezinárodní komise pro zkoušení ručních palných zbraní)

 

© Český normalizační institut, 1993
16046


Strana 2

Souvisící normy

ČSN 03 8203 Klasifikace korozní agresivity atmosféry

ČSN 03 8205 Všeobecné požadavky na dočasnou ochranu kovů

ČSN 39 5005 Zkoušení civilních palných zbraní

ČSN 39 5006 Zkoušení civilních vzduchovek a vzduchových pistolí

ČSN 39 5011 Povrchová ochrana součástí loveckých a sportovních zbraní

ČSN 39 5019 Doporučené oceli pro výrobu brokových a kulových hlavní sportovních a loveckých zbraní

 

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 39 5301 z 14.9.1987 v celém rozsahu.

 

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav v Brně, pobočka Praha, IČO 001490, Ing. Zdeněk Štěpánek, Ivana Petrašová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

1  Předmět normy

 

Tato norma platí pro výrobu, kontrolu, přejímání a dodávání tlakoměrných hlavní pro civilní potřebu určených pro balistické zkoušky prachů, nábojů a nábojek, zejména pro měření vnitrobalistických hodnot při výstřelu (maximálního tlaku plynů, průběhu tlaku v závislosti na čase, doby výstřelu apod.).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz