Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 669.14

Duben 1994

OCEL 11 378

ČSN 41 1378


 

 

 

Steel 11 378

Acier 11 378

Stahl 11 378

 

Předmluva

 

Základní citované normy

ČSN 05 1309 Zváranie. Zvariteľnosť kovov a jej hodnotenie. Všeobecné ustanovenia

ČSN EN 10020 Definice a rozdělení ocelí (42 0002)

ČSN 42 0010 Barevné označování ocelí

ČSN 42 0030 Ocelový a litinový odpad

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 630:1980 Structural steels (Konstrukční oceli)

EN 10025:1990 Hot rolled products of non-alloy structural steels. Technical delivery conditions (Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí. Technické dodací předpisy)

GOST 380-88 (Uhlíkové oceli obvyklé jakosti. Značky)

 

Porovnání s mezinárodními, regionálními a zahraničními normami

Ocel 11 378 odpovídá oceli Fe 360 C podle ISG 630:1980 a Fe 360 C podle EN 10025:1990 a oceli St3sp podle GOST 380-88.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 41 1378 z 28. 7.1989.

 

Změny proti předchozí normě

Chemické složení a hodnoty mechanických vlastností výrobků tvářených za tepla byly dány do souladu se značkou oceli Fe 360 C podle EN 10025:1990.

Byl zaveden maximálně přípustný obsah N a upraven obsah C. U výrobků tvářených za tepla bylo rozšířeno rozmezí hodnot meze pevnosti, byly upraveny a podrobněji odstupňovány v závislosti na průměru resp. tloušťce výrobku hodnoty meze kluzu a tažnosti a vypuštěny údaje pro zkoušku lámavosti.

Trubky byly v souladu s mezinárodní klasifikací a terminologií uvedeny jako duté profily, předvalky byly vypuštěny.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚHŽ, a. s., Dobrá, IČO 45193797, Ing. Karel Rechtenberg

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Ćervená

 

© Český normalizační institut, 1993
16051


Strana 2

1 Předmět normy

Tato norma je materiálovým listem nelegované konstrukční jemnozrnné jakostní oceli 11 378 vhodné ke svařování.

Norma stanoví požadavky na chemické složení a vlastnosti oceli a hodnoty mechanických vlastností pro

- tyče jednoduchého průřezu válcované za tepla;

- tyče tvarového průřezu válcované za tepla;

- dráty válcované za tepla;

- tlusté plechy válcované za tepla;

- širokou ocel válcovanou za tepla;

- tenké plechy válcované za tepla;

- pásy válcované za tepla;

- duté profily tvářené za studena.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz