Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 669.14

Duben 1994

OCEL 11 373

ČSN 41 1373


 

 

 

Steel 11 373

Acier 11 373

Stahl 11 373

 

Předmluva

 

Základní citované normy

ČSN 05 1309 Zváranie. Zvariteľnosť kovov a jej hodnotenie. Všeobecné ustanovenia

ČSN EN 10 020 Definice a rozdělení ocelí (42 0002)

ČSN 42 0010 Barevné označování ocelí

ČSN 42 0030 Ocelový a litinový odpad

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 630:1980 Structural steels

(Konstrukční oceli)

EN 10025:1990 Hot rolled products of non-alloy structural steels. Technical delivery conditions

(Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí. Technické dodací předpisy)

GOST 380-88 Nezobrazitelný cizojazyčný text!

(Uhlíkové oceli obvyklé jakosti. Značky)

 

Porovnání s mezinárodními, regionálními a zahraničními normami

Ocel 11 373 odpovídá oceli Fe 360 B podle ISO 630:1980, Fe 360 BFN podle EN 10025:1990 a oceli St3kp a St3ps podle GOST 380-88.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 41 1373 z 26.10.1987.

 

Změny proti předchozí normě

Chemické složení a hodnoty mechanických vlastností výrobků tvářených za tepla byly dány do souladu se značkou oceli Fe 360 BFN podle EN 10025:1990.

Byl zaveden maximálně přípustný obsah N a upraveny hodnoty obsahů C, P a S. U výrobků tvářených za tepla bylo rozšířeno rozmezí hodnot meze pevnosti, byly vypuštěny údaje pro zkoušku lámavosti a doplněny údaje pro zkoušku rázem v ohybu.

Trubky a uzavřené tenkostěnné profily byly v souladu s mezinárodní klasifikací a terminolog uvedeny jako duté profily, předvalky byly vypuštěny.

Údaje o svařitelnosti byly novelizovány.

 

ã Český normalizační institut, 1994
16081


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚHŽ, a. s., Dobrá, IČO 45193797, Ing. Karel Rechtenberg

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená

 

1 Předmět normy

Tato norma je materiálovým listem nelegované konstrukční oceli 11 373 obvyklé jakosti vhodné ke svařování. Norma stanoví požadavky na chemické složení a vlastnosti oceli a hodnoty mechanických vlastností pro

- tyče jednoduchého průřezu válcované za tepla;

- tyče tvarového průřezu válcované za tepla;

- dráty válcované za tepla;

- tlusté plechy válcované za tepla;

- širokou ocel válcovanou za tepla;

- tenké plechy válcované za tepla;

- pásy válcované za tepla;

- tyče tažené za studena;

- tyče loupané;

- tenké plechy válcované za studena;

- pásy a pruhy válcované za studena;

- pásy podélně dělené válcované za studena;

- duté profily tvářené za studena;

- tenkostěnné profily;

- široké ohýbané profily.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz