Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 669.14

Duben 1994

OCEL 11 503

ČSN 41 1503


 

 

 

Steel 11 503

Acier 11 503

Stahl 11 503

 

Předmluva

 

Základní citované normy

ČSN 05 1309 Zváranie. Zvariteľnosť kovov a jej hodnotenie. Všeobecné ustanovenia

ČSN EN 10 020 Definice a rozdělení ocelí (třídicí znak 42 0002)

ČSN 42 0010 Barevné označování ocelí

ČSN 42 0030 Ocelový a litinový odpad

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 630:1980 Structural steels (Konstrukční oceli)

EN 10 025:1990 Hot rolled products of non-alloy structural steels. Technical delivery conditions (Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí. Technické dodací předpisy)

 

Porovnání s mezinárodními, regionálními a zahraničními normami

Ocel 11 503 odpovídá oceli Fe 510 D podle ISO 630:1980 a Fe 510 D podle EN 10 025:1990.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 41 1503 z 10. 6. 1983.

 

Změny proti předchozí normě

Chemické složení a hodnoty mechanických vlastností výrobků tvářených za tepla byly dány do souladu se značkou oceli Fe 510 D podle EN 10 025:1990.

Byly upraveny hodnoty obsahů Mn a Si. Hodnoty meze pevnosti, meze kluzu a tažnosti byly podrobněji odstupňovány v závislosti na průměru resp. tloušťce výrobku. Byly uvedeny pouze hodnoty nárazové práce KV a vypuštěny údaje pro zkoušku lámavosti.

Trubky byly v souladu s mezinárodní klasifikací a terminologií uvedeny jako duté profily.

Údaje o svařitelnosti byly novelizovány.

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16083


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚHŽ, a. s., Dobrá, IČO 45193797, Ing. Karel Rechtenberg

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená

 

1. Předmět normy

Tato norma je materiálovým listem nelegované konstrukční jemnozrnné jakostní oceli 11 503 pro snížené atmosférické teploty pod -20 oC.

Norma stanoví požadavky na chemické složení a vlastnosti oceli a hodnoty mechanických vlastností pro

- tyče jednoduchého průřezu válcované za tepla;

- tyče tvarového průřezu válcované za tepla;

- tlusté plechy válcované za tepla;

- výkovky;

- duté profily tvářené za tepla;

- duté profily tvářené za studena.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz