Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

87.080

Duben 1994

Tisky a tiskové barvy. Hodnocení odolnosti rozpouštědlům

ČSN ISO 2837


67 3022

 

 

 

Prints and printing inks. Assessment of resistance to solvents

Impressions et encres d'imprimerie. Évaluation de la résistance aux solvents

Drucken und Druckfarben. Prüfung der Beständigkeit gegen die Lösungsmittel

 

Tato norma obsahuje ISO 2837:1974

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 2834 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

 

ČSN 67 2003 Nátěrové hmoty a tiskové barvy. Základní a společná ustanovení

 

ČSN 67 6003 Tiskové barvy. Zhotovení zkušebního tisku

 

ČSN 80 0121 Textilie. Šedá stupnice pro hodnocení stálobarevnosti

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Barvy a laky, s. p., Výzkumný ústav nátěrových hmot, Praha, IČO 00011762, Ing. Jana Voňková

 

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

 

© Český normalizační institut, 1994
16160


Strana 2

TISKY A TISKOVÉ BARVY.

HODNOCENÍ ODOLNOSTI ROZPOUŠTĚDLŮM

ISO 2837


 

První vydání

1974-07-01

 

MDT 667.5.019.2

 

Deskriptory: printing, printing inks, tests, chemical tests, chemical resistance, solvent resistance

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 2837 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 130 Polygrafická technologie a byla rozeslána členům ke schválení v srpnu 1972.

 

0 Úvod

 

Tato norma je v technickém souladu se specifikací CEI 04.61 Evropské komise Asociace výrobců nátěrových hmot a tiskových barev. Neplatí pro směsi rozpouštědel. Metodou uvedenou v této normě není možné určovat odolnost tisku lakování. Pro tento účel musí být zkouška provedena specifikovaným lakem.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví metodu hodnocení odolnosti tisků a tiskových barev rozpouštědlům. Uvádí

 

- obecné zkušební požadavky pro tisky,

 

- speciální zkušební požadavky pro tiskové barvy.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz