Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 665.3:633.85:543.81

Květen 1994

Olejnatá semena
STANOVENÍ VLHKOSTI A OBSAHU
TĚKAVÝCH LÁTEK

ČSN
ISO 665

46 1025

 

 

 

Oilseeds. Determination of moisture and volatile matter content.

Graines oléagineuses. Détermination de la teneur en eau et matiéres volatiles

Ölsamen. Festzetzung von Feuchtigkeit und Inhalt von flüchtigen Stoffen

 

Tato norma obsahuje ISO 665:1977.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 664:1990 dosud nezavedena

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 1011 část 23 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení olejnin. Stanovení vlhkosti z 11. 4. l988.

 

Změny proti předchozí normě

Norma je překladem mezinárodní normy ISO 665:1977. Upravuje postup zkoušky zejména v teplotě sušení (ze 130 stupňů C na 103 stupně C), upraveno je i ukončení doby sušení.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Zemědělské normalizační středisko pro rostlinné výrobky a krmné směsi Praha, IČO 40851699, Ladislav Mizerovský, d.t.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16174


Strana 2

Olejnatá semena

ISO 665

STANOVENÍ VLHKOSTI A OBSAHU

První vydání

TĚKAVÝCH LÁTEK

1977-10-01


 

MDT 665.3:633.85:543.81

Descriptory: oilseed, chemical analysis, determination of content, water, volatile matter.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 665:1977 byla připravena technickou komisí ISO / TC 34 Zemědělské potravinářské výrobky.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma určuje metodu pro stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek olejnatých semen.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz