Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

16193.pdf

35.200

Červenec 1994

Informační technika. Datová komunikace. 25-pólový konektor rozhraní KZ/UZ a přiřazení čísel kontaktům

ČSN ISO 2110


36 9340

 

 

 

Information technology - Data communication - 25-pole DTE/DCE interface connector and contact number assignments

Technologies de ľinformation - Communication de données - Connecteur d'interface ETTD/ETCD à 25 pôles et affectation des numéros de contacts

Informationstechnik - Datenkommunikation - 25-poliger DEE/DUeE-Schnittstellen-Steckverbinder und Stiftbelegung

Tato norma obsahuje ISO 2110:1989, třetí vydání a ISO 2110:1989/Amd.1:1991.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původního anglického znění normy.

This standard contains the International Standard ISO 2110:1989, third edition and ISO 2110:1989/Amd.1:1991.

This standard is translated from the English version without editorial changes. In all cases of interpretation disputes, the English version applies.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 261:1973 dosud nezavedena

 

ISO 2593 dosud nezavedena

 

ISO 4902 zavedena v ČSN ISO 4902 Informační technika. Datová komunikace. 37pólový konektor rozhraní KZ/UZ a přiřazení čísel kontaktům (36 9341)

 

ISO 8480:1987 dosud nezavedena

 

Doporučení CCITT S.16:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.19:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.20:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.21:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.22:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.22bis:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.23:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.24:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.25:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.25 bis:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.26:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.26 bis:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.26 ter:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.27:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.27 bis:1989 dosud nezavedeno

 

© Český normalizační institut, 1994
16193


Strana 2

Doporučení CCITT V.27 ter:1980 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.28:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.29:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.31:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.31 bis:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.32:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT V.33:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT X.20:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT X.20 bis:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT X.21 bis:1989 dosud nezavedeno

 

Doporučení CCITT X.24:1989 dosud nezavedeno

 

IEC 50(581):1978 dosud nezavedena

 

IEC 807-2:1985 dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

DIN 66020 Teil 1:1981 Funktionelle Anforderungen an die Schnittstelle zwischen DEE und DUeE in Fernsprechnetzen 

(Funkční požadavky na rozhraní mezi KZ/UZ v telefonních sítích)

 

DIN 66021 Teil 1:1983 Schnittstelle zwischen DEE und DUeE bis 300 bit/s für Gegenbetrieb in Fernsprechnetzen 

(Rozhraní mezi KZ/UZ do 300 bit/s pro zpětný provoz v telefonních sítích)

 

DIN 66021 Teil 2:1983 Schnittstelle zwischen DEE und DUeE bis 1200 oder bis 600 bit/s in Fernsprechnetzen 

(Rozhraní mezi KZ/UZ do 1200 nebo 600 bit/s v telefonních sítích)

 

DIN 66021 Teil 3:1983 Schnittstelle zwischen DEE und DUeE bei 2400 (1200) bit/s in Fernsprechnetzen 

(Rozhraní mezi KZ/UZ pro 2400 (1200) bit/s v telefonních sítích)

 

DIN 66021 Teil 7:1983 Schnittstelle zwischen DEE und DUeE bei 4800 (2400) bit/s in Fernsprechnetzen 

(Rozhraní mezi KZ/UZ pro 4800 (2400) bit/s v telefonních sítích)

 

DIN 66021 Teil 8:1983 Schnittstelle zwischen DEE und DUeE bei 9600 (7200/4800) bit/s in Fernsprechnetzen 

(Rozhraní mezi KZ/UZ pro 9600 (7200/4800) bit/s v telefonních sítích)

 

DIN 66021 Teil 10:1981 Schnittstelle zwischen DEE und DUeE bei paralleler Datenübertragung auf Fernsprechleitungen 

(Rozhraní mezi KZ/UZ pro paralelní přenos dat v telefonních vedeních)

 

NF Z66-200, NF ISO 2110:1990 Technologies de l'information - Communication de données - Connecteur d'interface ETTD/ETCD à 25 poles et affectation des numéros de contacts.

(Informační technika - Datová komunikace - 25pólový konektor rozhraní KZ/UZ a přiřazení čísel kontaktům)

 

BS ISO 2110:1989 Information technology - Data communication - 25-pole DTE/DCE interface connector and contact number assignments 

(Informační technika - Datová komunikace - 25pólový konektor rozhraní KZ/UZ a přiřazení čísel kontaktům)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r. o., IČO 41194403, Ing. Jiří Ženíšek, CSc.

 

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Kulhánek


Strana 3

INFORMAČNÍ TECHNIKA. DATOVÁ KOMUNIKACE.

25PÓLOVÝ KONEKTOR ROZHRANÍ KZ/UZ

A PŘIŘAZENÍ ČÍSEL KONTAKTŮM

ISO 2110


Třetí vydání

 

1989-10-01

 

MDT 681.327.8:621.316.541

 

Deskriptory: data processing, data transmission, network interconnection, data communication equipment, connecting equipment, electric connectors, connector pins, multi-contact connectors, dimensions, layout, numbering

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 2110 byla připravena technickou komisí ISO/TC 97 Systémy pro zpracovány informací.

 

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 2110:1980), u něhož provádí menší revizi: určité termíny byly uvedeny do souladu s termíny a definicemi používanými v IEC.

 

Přílohy A a B této mezinárodní normy jsou pouze pro informaci.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma specifikuje 25pólový konektor a přiřazení čísel kontaktům na rozhraní mezi koncovým datovým zařízením (KZ) a ukončujícím datovým zařízením (UZ), nebo paralelním zařízením pro automatické volání (ACE). Je použitelná pro modemy telefonního pásma, zařízení pro veřejné datové sítě (PDN), měniče telegrafních signálů a zařízení pro automatické volání, kde jsou použitelná Doporučení CCITT V.24 a V.28.

 

V případě připojení PDN přes rozhraní X.20 jsou funkce vazebních obvodů podle Doporučení CCITT X.24.

V případě typu rozhraní okrajové stanice V.20 jsou elektrické vlastnosti podle Doporučení CCITT V.31 nebo V.31 bis.

 

Mezinárodní norma ISO/IEC 2110 dále udává rozměry krytu konektoru a také doporučené způsoby zajištění blokovacího zařízení (uzamykacích bloků) a stínění konektoru.

 

V případě, kdy je požadován provoz převyšující rychlost 20 000 bit/s, musí být elektrické charakteristiky podle Doporučení CCITT V.10 a Doporučení CCITT V.11.

 

Zdroj: www.cni.cz