Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 666.76-43

Červenec 1994

Žárovzdorné tvarovky
ROZMĚRY
Část 5: Záklenky

ČSN
ISO 5019-5

72 6200

 

 

 

Refractory bricks. Dimensions. Part 5: Skewbacks

Briques réfractaires. Dimensions. Partie 5: Sommiers

Feuerfeste Steine. Mabe. Teil 5: Widerlagersteine

 

Tato norma obsahuje ISO 5019-5:1984

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 5019-2 zavedena v ČSN ISO 5019-2 Žárovzdorné tvarovky. Rozměry. Klíny (72 6200)

 

Vysvětlivky k normě

 

Touto normou se zavádí rozměry žárovzdorných záklenek, přijaté v ISO. Tyto rozměry nejsou ekvivalentní rozměrům záklenek zavedeným v ČR. Platnost rozměrů záklenek používaných v ČR, není touto normou dotčena.

 

Při překladu jednotlivých anglických termínů z oblasti názvosloví žárovzdorných tvarovek a vyzdívek byly použity tyto české termíny:

 

tloušťka vrstvy                   course height

záklenka                          skewback

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: ELECT - elektronické systémy, spol. s r.o., Karlovy Vary, IČO 18227228, Ing. Eliška Gernerová

Technická normalizační komise: TNK 44 Žárovzdorné materiály a výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Růžena Straková

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16240


Strana 2

ŽÁROVZDORNÉ TVAROVKY - ROZMĚRY

ISO 5019-5

Část 5: Záklenky

První vydání

1984-09-15


 

MDT  666.76-43

 

Deskriptory: refractory materials, bricks, dimensions

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování před jejich schválením jako

mezinárodních norem radou ISO. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 5019-5 byla připravena technickou komisí ISO/TC 33 Žárovzdorné výrobky.

 

1  Předmět normy

 

1.1 Tato část ISO 5019 specifikuje rozměry dvou záklenek; jedné pro použití s tvarovkami, které vytvářejí  vrstvu o tloušťce 64 mm, druhé pro použití s tvarovkami, které vytvářejí vrstvu o tloušťce 76 mm.

 

POZNÁMKA - Rozměry záklenek uvedené na obrázku 1 a 2 zahrnují i rozměry záklenek pocházejících ze Severní Ameriky.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz