Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

87.040

Červen 1994

Nátěrové hmoty. Stanovení celkového olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

ČSN ISO 6503


67 3037

 

 

 

Paints and varnishes. Determination of total lead. Flame atomic absorption spectrometric method

Peintures et vernis. Détermination du plomb total. Méthode par spectroscopie d'absorption atomique dans la flamme

Lacke und Anstrichstoffe. Bestimmung des totalen Bleiinhalts. Flammatomabsorption-spektrometrisches Verfahren

 

Tato norma obsahuje ISO 6503:1984.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 385/1 dosud nezavedena

 

ISO 1042 zavedena v ČSN ISO 1042 Laboratorní sklo. Odměrné baňky

 

ISO 1512 dosud nezavedena

 

ISO 1513 zavedena v ČSN EN 21513 Nátěrové hmoty. Prohlídka a příprava vzorků ke zkoušení (v návrhu)

 

ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody (v návrhu).

 

ISO 3856/1 zavedena v ČSN ISO 3856-1 Nátěrové hmoty. Stanovení „rozpustných" kovů. Část 1: Stanovení obsahu olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrometrická metoda s dithizonem (67 3035)

 

ISO 5725 zavedena v ČSN 01 0251 Vzájemná shoda výsledků zkušebních metod. Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek.

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

 

ČSN 67 2003 Nátěrově hmoty a tiskové barvy. Základní společná ustanovení

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Barvy a laky, s. p., Výzkumný ústav nátěrových hmot Praha, IČO 00011762, RNDr. V. Brandejs

 

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

 

© Česky normalizační institut, 1994
16260


Strana 2

NÁTĚROVÉ HMOTY

STANOVENÍ CELKOVÉHO OLOVA.

METODA PLAMENOVÉ ATOMOVÉ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE

ISO 6503


První vydání

1984-10-15

 

MDT: 667.6:543.422:546.8l5

 

Deskriptory: paints, varnishes, chemical analysis, determination of content, lead, atomic absorption method

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k odsouhlasení. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů. Mezinárodní norma ISO 6503 byla připravena technickou komisí ISO/TC 35.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz