Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

16348.pdf

29.060.10

Červen 1994

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 30: Měděné vodiče pravoúhlého průřezu lakované polyimidem, třída 220

ČSN IEC 317-30


34 7307

 

 

 

Specifications for particular types of winding wires

Part 30: Polyimide enamelled rectangular copper wire, class 220

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage

Partie 30: Fil de section rectangulaire en cuivre émaillé avec polyimide, classe 220

Technische Lieferbedingungen für einzelne Wickeldrähte

Teil 30: Flachdrähte aus Kupfer, lackisoliert mit Polyimid, Klasse 220

 

Tato norma obsahuje IEC 317-30:1990 a zavádí HD 555.30 S1, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 317-30:1990.

 

This standard contains the IEC Publication 317-30:1990 and implements HD 555.30 S1, which is the complete and unchanged adoption of the IEC Publication 317-30:1990.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

IEC 264 dosud nezavedena

 

IEC 317-0-2:1990 zavedena v ČSN IEC 317-0-2 Predmetové normy jednotlivých typov vodičov na vinutia.

Časť 0: Všeobecné požiadavky. Diel 2: Lakované medené pásy (34 7307)

 

IEC 851 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

 

ČSN 34 5123 Kabelárske názvoslovie

 

ČSN 34 7010 Skúšobné metódy vodičov a káblov

 

ČSN 67 3150 Elektroizolačné laky. Všeobecné ustanovenia a skúšobné metódy

 

ČSN 77 2081 Cívky na dráty. Základní rozměry

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

CENELEC HD 555.30 S1:1992 Specifications for particular types of winding wires. Part 30: Polyimide enamelled rectangular copper wire, class 220 

(Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 30: Měděné vodiče pravoúhlého průřezu lakované polyimidem, třída 220)

 

BS 6811: Section 4.7:1993 Winding wires. Specifications for particular types of enamelled rectangular copper winding wires. Polyimide enamelled rectangular copper wire, class 220 

(Vodiče pro vinutí. Specifikace jednotlivých typů měděných vodičů pro vinutí pravoúhlého průřezu. Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyimidem, třída 220)

 

© Český normalizační institut, 1994
16348


Strana 2

C 31-680:1990 Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage. Fil de section rectangulaire en cuivre émaillé, avec polyimide, classe 220 

(Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Měděné vodiče pravoúhlého průřezu lakované polyimidem, třída 220)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Ing. Marie Míková, Praha 10, IČO 47628782

 

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Nováková


Strana 3

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VODIČŮ PRO VINUTÍ

Část 30: Měděné vodice pravoúhlého průřezu lakované

polyimidem, třída 220

IEC 317-30


První vydání

 

1990

 

MDT 621.315.337.4-034.3:621.3.045

 

Deskriptory: Winding, electric wire, insulated wire, enamelled wire, copper, polyimide, rectangular shape, specification, dimension

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

3

Úvodní údaje

4

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na normy

4

3

Definice a všeobecné poznámky ke zkušebním metodám

4

4

Rozměry

5

5

Elektrický odpor

5

6

Tažnost

5

7

Pružnost

5

8

Ohebnost a přilnavost

5

9

Tepelný náraz

5

10

Termoplasticita

5

11

Odolnost vůči oděru

5

12

Odolnost vůči rozpouštědlům

5

13

Průrazné napětí

5

14

Souvislost izolace

5

15

Teplotní index

6

16

Odolnost vůči chladivům

6

17

Pájitelnost

6

18

Slepitelnost teplem nebo rozpouštědlem

6

19

Dielektrický ztrátový činitel

6

20

Odolnost vůči transformátorovému oleji

6

21

Úbytek hmotnosti

6

22

Odolnost vůči vysoké teplotě

6

30

Balení

6

Příloha ZA (normativní)

7

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

 

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

 

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 

Tato mezinárodní norma byla připravena technickou komisí č. 55: Vodiče pro vinutí.


Strana 4

Bylo rozhodnuto vydat IEC 182 a IEC 317 v novém návrhu. Text IEC 182 byl včleněn do platné IEC 317 bez technických změn. Všechny obecné požadavky na lakované měděné vodiče pravoúhlého průřezu byly přesunuty do IEC 317-0-2 bez technických změn.

 

Text této normy je založen na následujících dokumentech:

 

 

Úplnou informaci o hlasování pro schválení této normy naleznete ve Zprávě o hlasování, uvedené v předcházející tabulce.

 

Úvodní údaje

 

Tato mezinárodní norma je jednou z řady norem, které se týkají izolovaných vodičů, používaných pro vinutí v elektrických zařízeních. Tato řada má tři skupiny, které popisují:

 

1) zkušební metody (IEC 851)

2) specifikace (IEC 317)

3) balení (IEC 264)

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na lakované měděné vodiče pro vinutí pravoúhlého průřezu, třída 220, s jednoduchou lakovou vrstvou na bázi polyimidové pryskyřice.

 

Třída 220 je teplotní třída, která vyžaduje nejmenší teplotní index 220 a teplotu tepelného nárazu nejméně 240 °C.

 

Teplota ve stupních Celsia, odpovídající teplotnímu indexu, není nezbytně teplotou doporučenou pro provoz vodiče a závisí na mnoha činitelích, včetně typu použitého zařízení.

 

Rozsah jmenovitých rozměrů jader pokrytý touto normou je:

 

- šířka: min. 2,0 mm max. 16,0 mm,

- tloušťka: min. 0,80 mm max. 5,60 mm.

 

Do této specifikace jsou zařazeny vodiče stupně 1 a stupně 2, což představuje kompletní řadu jader.

 

Stanovené kombinace šířky a tloušťky, a rovněž stanovený poměr šířka/tloušťka udává IEC 317-0-2.

 

Zdroj: www.cni.cz