Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 624.011.1:001.4

Červenec 1994

TESAŘSKÉ SPOJE
DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
Terminologie třídění

ČSN 73 3150


 

 

 

Carpentry joints. Terminology

Assemblages charpentieres. Terminologie

Zimmermannsmässige Holzverbindungen. Begriffe

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 02 1301 Hrubé šrouby se šestihrannou hlavou

ČSN 02 1727 Podložky pro dřevěné konstrukce

ČSN 02 1810 Skrutky do dreva (vruty) so šesťhrannou hlavou

ČSN 02 1812 Skrutky do dreva (vruty) so pologoľatou hlavou

ČSN 02 1814 Skrutky do dreva (vruty) so zapustenou hlavou

ČSN 02 1815 Skrutky do dreva (vruty) so zapustenou šošovkovitou hlavou

ČSN 02 2825 Stavebné klince so zapustenou hlavou mriežkovanou

ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

 

Další souvisící normy

ČSN 49 0000 Názvoslovie v drevárskom priemysle. Všeobecné pojmy a vlastnosti dreva

ČSN 49 1531 Drevo na stavebné konštrukcie

 

Obdobné zahraniční normy

BS 6100:Section 4.4:1985 Building and civil engineering terms Part 4. Forest products. Section 4.4 Carpentry and joinery

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 73 3150 z 15.12.1959.

 

Změny proti předchozí normě

V porovnání s ČSN 73 3150 z 15.12.1959 byla norma revidována se zaměřením na názvosloví hlavních typů tesařských spojů dřevěných konstrukcí. Byla vypuštěna ustanovení, která byla nahrazena jinými technickými normami (např. názvy spojů deskového řeziva, ustanovení pro provádění dřevěných konstrukcí s tesařskými spoji, pro ochranu dřeva aj.).

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Zlín, IČO 13088092

Technická normalizační komise: TNK č. 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Irena Pavlíčková

 

ã Český normalizační institut, 1994
16369


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma stanovuje názvosloví základních tesařských spojů dřevěných stavebních konstrukcí.

Pro navrhování dřevěných konstrukcí s tesařskými spoji platí ČSN 73 1701.

Pro provádění dřevěných konstrukcí s tesařskými spoji platí ČSN 73 2810.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz