Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 631.8:621.798.7

Červenec 1994

Hnojiva
OZNAČOVÁNÍ
Způsob provedení na jednotce balení
a deklarované údaje

ČSN
ISO 7409

65 4805

 

 

 

Fertilizers. Marking. Presentation and declarations

Engrais. Marquage. Présentation et mentions à déclarer

Düngemittel. Markierung. Durchführung und Deklaration

 

Tato norma obsahuje ISO 7409:1984.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 8157:1984 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav anorganické chemie, s. p., Ústí nad Labem, IČO 012 050, RNDr. Jiří Ditz, Ing. Istalina Hejčíková; Ing. Jiří Rebenda, Ústí nad Labem, IČO 413 334 03.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Škardová

 

ã Český normalizační institut, 1994
16414


Strana 2

HNOJIVA. OZNAČOVÁNÍ.                           

ISO 7409

ZPŮSOB PROVEDENÍ NA JEDNOTCE BALENÍ

První vydání

A DEKLAROVANÉ ÚDAJE                          

1984-03-15


 

MDT 638.8:621.798.7

 

Deskriptory: fertilizers, marking, labelling, generalities.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se před jejich přijetím Radou ISO za mezinárodní normy rozesílají členům ISO k odsouhlasení.

 

Mezinárodní norma ISO 7409 byla připravena technickou komisí ISO/TC 134 Hnojiva a látky pro úpravu půd a rozeslána členům ISO v listopadu 1981.

 

Norma byla schválena členy ISO těchto zemí:

 

Československo       Korea               Rumunsko

Egyptská arab. rep.  Maďarsko            Spojené království

Francie              Mexiko              Srí Lanka

Irák                 Nizozemí            SRN

Itálie               Norsko              SSSR

Izrael               Polsko              USA

Jihoafrická rep.     Portugalsko

Keňa                 Rakousko

 

Členové ISO následujících zemí vyjádřily nesouhlas s dokumentem z technických důvodů:

Chile

Indie

 

1 Předmět normy

 

Tato norma určuje postup pro označování obalů nebo etiket pro hnojiva v souladu s národními předpisy. Postup je použitelný na všechna balení hnojiv.

 

POZNÁMKY

1 Pravopisná podoba „fertiliser" se uznává, ale upřednostňuje se „fertilizer" a používá se všude.

2 S touto normou souvisí ISO 8157 Hnojiva a látky pro úpravu půd. Slovník, která definuje termíny používané v této normě.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz