Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 664.8.037

Červenec 1994

ZMRAZENÁ ZELENINA A HOUBY

ČSN 56 9101


 

 

 

Quick-frozen vegetables and mushrooms

Légumes et champignones surgelés

Tiefgefrorene Gemüse und Pilze

 

Čl. 3.1, 3.3, 4, 5, 7.3.1, 7.4, 9.2.1, 9.3.1 a 9.4 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR na základě jeho požadavků.

Čl. 2.3.1 a 2.3.2, 7.2 a 9.3 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství ČR na základě jeho požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 46 2211   Brambory

ČSN 46 3000   Ovoce čerstvé. Zelenina čerstvá. Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu

ČSN 46 3110   Zelenina čerstvá. Košťálová zelenina

ČSN 46 3120   Zelenina čerstvá. Kořenová zelenina

ČSN 46 3130   Zelenina listová

ČSN 46 3140   Zelenina čerstvá. Lusková zelenina

ČSN 46 3142   Zelenina čerstvá. Vyluštěná hrachová zrna

ČSN 46 3150   Zelenina čerstvá. Plodová zelenina

ČSN 46 3160   Zelenina čerstvá. Cibulová zelenina

ČSN 46 3172   Zelenina čerstvá. Kopr

ČSN 46 3195   Čerstvé jedlé houby. Norma jakosti

ČSN 50 5005   Přepravní bedny z vlnité lepenky. Všeobecné technické požadavky

ČSN 50 5665   Papírové přepravní obaly. Papírové pytle

ČSN 56 0080   Potravinářské výrobky. Způsob odběru vzorků pro mikrobiologické zkoušení

ČSN 56 0081   Potravinářské výrobky. Příprava vzorků k mikrobiologickému zkoušení

ČSN 56 0082   Potravinářské výrobky. Zásady kultivace mikroorganismů a způsob zpracování výsledků při mikrobiologickém zkoušení

ČSN 56 0083   Potravinářské výrobky. Stanovení celkového počtu mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů plotnovou metodou

ČSN 56 0085   Potravinářské výrobky. Stanovení počtu koliformních bakterií plotnovou metodou

ČSN 56 0087   Potravinářské výrobky. Stanovení počtu kvasinek a plísní

ČSN 56 0088   Potravinářské výrobky. Průkaz bakterií rodu rodu Salmonella

ČSN 56 0089   Potravinářské výrobky. Stanovení počtu Staphylococcus aureus

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16440


Strana 2

ČSN 56 0100   Mikrobiologické zkoušení poživatin, předmětů běžného užívání a prostředí potravinářských provozoven

ČSN 56 0290   Metódy skúšania mraziarenských výrobkov

ČSN 56 5720   Cukr

ČSN 56 7850   Kvasný ocet

ČSN 58 0910   Jedlá sol

ČSN 64 6012   Plasty. Folie z rozvětveného polyethylenu na obalové účely

ČSN 66 1514   Kyselina citronová potravinářská monohydrát a bezvodá

ČSN 66 5036   Vitamin C. Kyselina askorbová

ČSN 68 4710   Čisté chemikálie a činidla. Hydroxid sodný

ČSN 68 5001   Čisté chemikálie. Kyselina chlorovodíková

ČSN 75 7111   Jakost vod. Pitná voda

 

Citované právní a jiné předpisy

Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 49/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami, reg. v částce 13/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 50/1978 sb. Hygienické předpisy, o cizorodých látkách v poživatinách, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výnos Ministerstva zdravotnictví ČR -- hlavního hygienienika ČR č. 75/1990, o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly, reg. v částce 71/1991 Sb.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 56 9101 z 21. 5. 1986 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována a doplněna o další suroviny a nové druhy obalových materiálů, značení bylo upraveno v souladu s ČSN 56 0005.

Dále byly upraveny příslušné články tak, aby norma byla v souladu s nově vydanými hygienickými předpisy o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Allfrost Praha s. p., IČO 16192419, M. Hozáková, Ing. J. Paletová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. H. Vonásková


Strana 3

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro výrobu a dodávání zmrazené zeleniny a hub, určené k přímému požívání nebo k dalšímu zpracování a určuje pro ně společná ustanovení.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz