Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 31: 001. 4

ČESKÁ NORMA

Říjen 1994

MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÝ SLOVNÍK

Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod

elektrické energie. Všeobecně

ČSN 33 0050-601

mod lEC 50(601): 1985

International Electrotechnical Vocabulary: Chapter 601: Generation, transmission and distribution of electricity - General

Vocabulaire Electrotechnique International: Chapitre 601: Production, transport et distribution de l'énergie électrique- Généralités

Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch: Teil 601: Erzeugung, Umformung und Übertragung elektrischer Energie Hauptbegriffe

Tato norma obsahuje IEC 50(601): 1985 s národními doplňky, které jsou v textu označené písmenem N (viz předmluva).

Obsah

Strana Předmluva..................................................................................................................................................................................... 1

Oddíl

601-01   Základní termíny. ...........................................      3

601-02   Konfigurace elektrických sítí.. .........................................       8

601-03   Zařízení...........................................................................................................................................................................     12

601-04   Vysokonapěťové sítě stejnosměrného proudu................................................................................................................     14

Abecední rejstříky

Český abecední rejstřík.................................................................................................................................................................     16

Slovenský abecední rejstřík..........................................................................................................................................................     17

Anglický abecední rejstřík............................................................................................................................................................     18

Francouzský abecední rejstřík.......................................................................................................................................................     20

Německý abecední rejstřík......................................................................................................................................... ...................     22

Ruský abecední rejstřík.................................................................................................................................................................     24

Předmluva

Norma obsahuje české a slovenské termíny, definice v češtině, anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina, ruština.

POZNÁMKA - Vedle čísla názvu je v závorce uvedeno číslo udávající zařazení v terminologické databance, jejímž účelem je poskytovat informace zpracovatelům technických norem a technické dokumentace. Databanka je v současné době vedena Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Citované normy

IEC 50(663): 1978 dosud nezavedena

Další souvisící normy

ČSN 33 0400 Koordinace izolace

© Český normalizační institut, 1994

16445

Zdroj: www.cni.cz