Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 382. 049: 774. 3

ČESKÁ NORMA

Prosinec 1994

Polovodičové součástky

INTEGROVANÉ OBVODY Část 3: Analogové integrované obvody

ČSN

IEC 748-3

35 8798

Semiconductor devices. Integrated circuits. Part 3: Analogue integrated circuits.

Dispositifs à semiconducteurs. Circuits intégrés. Troisième partie: Circuits intégrés analogiques.

Halbleiterbauelemente. Integrierte Schaltkreise. Teil 3: Analoge integrierte Schaltkreise.

Tato norma obsahuje IEC 748-3: 1986 a její změnu č. 1: 1991.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Norma platí pro certifikaci v rámci Systémů IEC.

This standard contains IEC Publication 748-3: 1986 and its Amendment No. 1: 1991.

This standard is translated from the English version without editorial changes. In all cases of interpretation disputes, the English version applies.

This standard applies for certification within IEC Systems.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 747-1 zavedena v ČSN 35 8797, část 1 Polovodičové součástky. Diskrétní součástky a integrované obvody. Část 1: Všeobecná ustanovení (idt IEC 747-1: 1983)

IEC 748-1 zavedena v ČSN IEC 748-1 Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 1: Všeobecná ustanovení (idt IEC 748-1: 1984) (35 8798)

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

UTE C 96-043: 1989 Dispositifs à semiconducteurs. Circuits intégrés. Troisième partie: Circuits intégrés analogiques. (Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 3: Analogové integrované obvody)

BS 6493 Section 2. 3: 1987. Semiconductor devices. Integrated circuits. Recommendations for analogue integrated circuits. (Polovodičové součástky. Integrované obvody. Doporučení pro analogové integrované obvody)

© Český normalizační institut, 1994

16525

Zdroj: www.cni.cz