Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

59.120.40

Srpen 1994

Textilní stroje. Pletařské stroje. Jmenovité průměry okrouhlých strojů

ČSN ISO 8117


81 4025

 

 

 

Textile machinery. Knitting machines. Nominal diameters of circular machines

Matériel pour l'industrie textile. Machines a tricoter. Diametres nominaux des machines a tricotter circulaires

Textilmaschinen. Maschenbildende Maschinen. Nenndurchmeser von Rundwirckmaschinen

 

Tato norma obsahuje ISO 8117:1986.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 7839 zavedena v ČSN ISO 7839 Textilní stroje a příslušenství. Pletařské stroje. Klasifikace a slovník (81 4015)

 

ISO 8188 zavedena v ČSN ISO 8188 Textilní stroje a příslušenství. Rozteče jehel pletařských strojů (81 4201)

 

Další souvisící normy

 

ISO 8121 zavedena v ČSN ISO 8121 Textilní stroje. Pletařské stroje. Informační štítky (81 4030)

 

ISO 8122 zavedena v ČSN ISO 8122 Textilní stroje. Pletařské stroje. Počet jehel velkoprůměrových strojů (81 4026)

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma společně s ČSN ISO 8122 nahrazuje ČSN 81 4004 z 26. 11. 1984 v plném rozsahu.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný ústav textilních strojů, a. s., Liberec, IČO 46709002, Ing. Miroslav Nováček

 

Technická normalizační komise: TNK 58 Textilní stroje a příslušenství

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ivana Březinová

 

© Český normalizační institut, 1994
16559


Strana 2

TEXTILNÍ STROJE

PLETAŘSKÉ STROJE

JMENOVITÉ PRŮMĚRY OKROUHLÝCH STROJŮ

ISO 8117


 

První vydání

1986-03-15

 

MDT 677.055.5

 

Deskriptory: textile machinery, knitting machines, dimensions, designation

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní normu ISO 8117 připravila technická komise ISO/TC 72, Textilní stroje a příslušenství.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma určuje jmenovité průměry okrouhlých pletařských strojů a číselné označení velikosti strojů. Norma se vztahuje na maloprůměrové a velkoprůměrové pletařské stroje a na stávky; nevztahuje se na stroje vytvářející vzor.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz