Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 69.2/.8-134:620.191/.192

Září 1994

VADY VÝKOVKŮ Z NEŽELEZNÝCH KOVŮ
A JEJICH SLITIN
Názvosloví a třídění vad

ČSN 42 0062


 

 

 

Defects of non-ferrous metal forgings. Terminology and classification of defect

Défaults des pièces forgées en métaux non ferreux. Nomenclature et classification

Fehler von Schmiedestücken aus Nichteisenmetallen. Terminologie und Fehlerklassifizierung

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 42 0008  Úchylky tvaru a polohy hutních výrobků

ČSN 42 0060 Vady hutních předvýrobků a výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazuje ČSN 42 0062 z 13.1.1971

 

Změny proti předchozí normě

 

Při zpracování normy bylo zajištěno rozšíření platnosti na všechny neželezné kovy a slitiny určené ke kování, zpřesněny názvy vad, nově formulovány popisy vad a nejčastější příčiny jejich vzniku, zajištěna návaznost na ČSN 42 0060 ze září 1992.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: ITC-Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Českého normalizačního institutu: Milan Skoták

 

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro třídění vad u výkovků z neželezných kovů a jejich slitin vyráběných kováním v zápustce nebo volným kováním.

 

Ó Český normalizační institut, 1994-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz