Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.874-784.5

Září 1994

Jeřáby
KABINY
Část 5: Mostové a portálové mostové
jeřáby

ČSN
ISO 8566-5

27 0155

 

 

 

Cranes. Cabins. Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes

Appareils de levage à charge suspendue. Cabines. Partie 5: Ponts roulants et ponts portigues

Kräne. Kabinen. Teil 5: Brücker und Portal-Brücker Kräne

 

Tato norma obsahuje ISO 8566-5:1992.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4306-1   zavedena v ČSN ISO 4306-1 Jeřáby. Názvosloví. Část 1: Všeobecně (27 0000)

ISO 7752-1   zavedena v ČSN ISO 7752-1 Zdvihací zařízení. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 1: Všeobecně (27 0030)

ISO 7752-5   zavedena v ČSN ISO 7752-5 Zdvihací zařízení. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby (27 0034)

ISO 8566-1   zavedena v ČSN ISO 8566-1 Jeřáby. Kabiny. Část 1: Všeobecně (27 0151)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: CRANE SERVIS Praha, IČO 00569437, Ing. Miroslav Chromečka

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16614


Strana 2

JEŘÁBY. KABINY

ISO 8566-5

Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

První vydání

1992-06-15


 

MDT 621.874-784.5

 

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, cranes (hoists), travelling cranes, portal bridge cranes, operating stations, specifications.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma ( námět), pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zůčastňují i mezinárodní, vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodní normy Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyžadují souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 8566-5 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby, subkomisí SC 9 Mostové a portálové jeřáby.

ISO 8566 sestává z těchto částí, pod všeobecným názvem Jeřáby. Kabiny:

-  Část 1: Všeobecně

-  Část 2: Mobilní jeřáby

-  Část 3: Věžové jeřáby

-  Část 4: Výložníkové jeřáby

-  Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

 

1   Předmět normy

 

Tato část ISO 8566 stanoví požadavky na kabiny mostových a portálových mostových jeřábů, které jsou definovány v ISO 4306-1.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz