Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 38. 049. 7-233. 1

ČESKÁ NORMA

Prosinec 1994

ROZMĚRY PRO MONTÁŽ

ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK

OVLÁDANÝCH HŘÍDELÍ

A UPEVŇOVANÝCH CENTRÁLNÍ MATICÍ

DO JEDNOHO OTVORU

ČSN IEC 620

HD 391 S3

35 4041

Dimensions for the mounting of single-hole, bush mounted, spindle-operated electronic components

Dimensions concernant le montage des axes de commande des composants électroniques montés par le canon sur trou unique et munis d'un axe de commande

Masse für Gewindebuchsen für wellenbetätigte elektrisch-mechanische Bauelemente mit Zentralbefestigung

Tato norma obsahuje IEC 620: 1984 a zavádí HD 391 S3: 1988, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 620: 1984.

This standard contains IEC Publication IEC 620: 1984, and implements HD 391 S3: 1988, which is the complete and unchanged adoption of the IEC Publication 620: 1984.

Národní předmluva

Další souvisící normy

ČSN 35 4040 Konstrukční součástky pro elektroniku. Zakončení hřídelů ovládacích částí pro elektroniku. Typy a základní rozměry (eqv IEC 390: 1972)

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

HD 391 S3 Dimensions for mounting of single-hole, bush-mounted, spindle-operated electronic components (Rozměry pro montáž elektronických součástek ovládaných hřídelí a upevňovaných centrální maticí do jednoho otvoru)

DIN 41593 Masse für Gewindebuchsen für wellenbetätigte elektrisch-mechanische Bauelemente mit Zentralbefestigung (Rozměry pro montáž elektronických součástek ovládaných hřídelí a upeňovaných centrální maticí do jednoho otvoru)

BS 6103 Specification for dimensions for the mounting of single-hole, bush mounted, spindle-operated electronic components (Specifikace pro montážní rozměry elektronických součástek ovládaných hřídelí a upevňovaných centrální maticí do jednoho otvoru)

SEV - ASE 3605 Dimensions concernant le montage des axes de commande des composants électroniques montés par le canon sur trou unique et munis d'un axe de commande (Specifikace pro montážní rozměry elektronických součástek ovládaných hřídelí a upevňovaných centrální maticí do jednoho otvoru)

NEN 10620 Afmetingen ten behoeve van eengats, met lagerbus gemonteerde en door middel van een as bediende elektronische onderdelen (Elektromechanické součástky. Rozměry pro montáž součástek ovládaných hřídelí a upevňovaných centrální maticí do jednoho otvoru)

Norma IEC 620 obsahuje rozměr v palcích i v milimetrech.

Z harmonizačního dokumentu HD 391 S3 jsou rozměry v palcích vyloučeny.

Norma ČSN IEC 620 obsahuje rozměry v palcích i v milimetrech.

Vypracování normy

Zpracovatel: TNPA, IČO 16457161, Stanislava Adámková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Vondráček

© Český normalizační institut, 1994

16701


ČSN IEC 620

ROZMĚRY PRO MONTÁŽ ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK OVLÁDANÝCH HŘÍDELÍ A UPEVŇOVANÝCH CENTRÁLNÍ MATICÍ DO JEDNOHO OTVORU

IEC 620

Druhé vydání 1984

Obsah

Strana

Předmluva ..............................................       3

Úvodní údaje .............................................       3

Úvod .................................................       3

Předmět normy ............................................       3

Obrázky (metrická řada)

1  Uchycení centrální maticí do jednoho otvoru, s panelovým aretačním výstupkem na montážní straně

(s metrickým závitem) .........................................       4

2  Alternativní návrhy pro upevňovací ložisko hřídele jednou a dvakrát zploštělé (s metrickým závitem)...        7

3  Uchycení centrální maticí do jednoho otvoru, s panelovým aretačním výstupkem na ložisku (s metrickým závitem) ...............................................       9

4  Upevňovací matice s metrickým závitem ...............................     11

5  Zvlněná podložka pro metrické závity ................................     12

6  Podložky s vnitřním ozubením pro metrické závity ..........................     14

Obrázky (palcová řada)

7  Uchycení centrální maticí do jednoho otvoru; s panelovým aretačním výstupkem na montážní straně (s palcovým závitem) .............................................     16

8  Alternativní návrhy pro upevňovací ložisko hřídele jednou a dvakrát zploštělé (s palcovým závitem)....      18

9  Uchycení centrální maticí do jednoho otvoru, s aretačním zářezem na ložisku (s palcovým závitem)....      20

10  Upevňovací matice s palcovým závitem ...............................     22

11  Podložky s vnitřním ozubením pro palcové závity ...........................     23

2


ČSN IEC 620

Předmluva

1)  Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC, týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tom smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3)  Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícími národními předpisy by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

Úvodní údaje

Tuto normu vypracovala Subkomise 48C: Spínače a přepínače, Technické komise IEC č. 48: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení.

Toto druhé vydání nahrazuje první vydání (1978) IEC 620 a její první doplněk (620 A).

Text této normy je založen na následujících dokumentech:

Šestiměsíční pravidlo

Zpráva o hlasování

 

Dvouměsíční postup

Zpráva o hlasování

48C(CO)43 48C(CO)54 48C(CO)64 48C(CO)68

48C(CO)49 a 49A 48C(CO)57 48C(CO)70 48C(CO)73

 

48C(CO)50 48C(CO)58

48C(CO)74

48C(CO)55

48C(CO)60

48C(CO)78

Veškeré informace o hlasování při schvalování normy je možno vyhledat ve Zprávách o hlasování citovaných v předchozí tabulce.

1     Úvod

Tato norma uvádí doporučené upevňovací rozměry a rozměry hřídele pro montáž elektronických součástek ovládaných hřídelí a upevňovaných centrální maticí do jednoho otvoru a také rozměry příslušných montážních otvorů v panelu, upevňovacích matic a příslušných podložek. Na obrázcích 1 až 6, strana 4 až 15 jsou příslušné metrické rozměry. Na obrázcích 7 až 11, strana 16 až 23 jsou příslušné palcové rozměry.

Všechny rozměry zahrnují dokončovací povrchové úpravy.

2    Předmět normy

Tato norma specifikuje montážní rozměry pro součástky ovládané hřídelí a upevňované centrální maticí do jednoho otvoru, včetně spínačů a přepínačů, potenciometrů a proměnných kondenzátorů, určených zejména pro telekomunikace a pro elektronická zařízení, kde se využívá podobných technik.

3

Zdroj: www.cni.cz