Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 677.721:621.86.065

Říjen 1994

OCELOVÁ VÁZACÍ LANA
PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
Charakteristiky a předpisy

ČSN
ISO 7531

27 0145

 

 

 

Wire rope slings for general - Characteristics and specifications

Elinques de câbles en acier pour usages courants - Charactéristiques et spécifications

Anschlagseile für allgemeine Verwendung. Kennlinien und Vorschriften

 

Tato norma obsahuje ISO 7531:1987. Články 7.5 a 8 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb. závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku.

 

Články 6 a 8 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb. závazné v rozsahu působnosti Ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 2408   dosud nezavedena

ISO 8793   dosud nezavedena

ISO 8794   dosud nezavedena

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Slovácké strojírny, a. s., Uherský Brod, IČO 0000 8702, Ing. František Špaček

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16739


Strana 2

OCELOVÁ VÁZACÍ LANA

ISO 7531

PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

První vydání

Charakteristiky a předpisy

1987 - 12 - 1


 

MDT: 677.721:621.86.065

 

Deskriptory: steel products, wire rope, hoisting slings, specifications, dimensions.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní normu ISO 7531 vypracovala technická komise ISO/TC 105 „Ocelová lana".

 

Uživatelé by měli vzít na vědomí, že všechny mezinárodní normy občas procházejí revizí a všechny odvolávky v této normě na jakékoliv jiné mezinárodní normy se týkají vždy jejich posledního vydání, pokud není stanoveno jinak.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanovuje ocelová vázací lana (vazáky) pro všeobecné použití. Popisuje typy vazáků, nosnost WLL a výrobu jednopramenných a vícepramenných vazáků.

 

Vícepramenné vazáky, které jsou zahrnuty v této mezinárodní normě, jsou konstruovány s prameny stejné jmenovité délky.

 

POZNÁMKA - Vazáky s prameny nestejné délky lze také konstruovat podle této mezinárodní normy, ale stanovení nosnosti takových vazáků vyžaduje odborné posouzení kompetentní osobou.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz