Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

55.120

Říjen 1994

Jemné kovové obaly. Trojdílné plechovky na aerosoly s krčkem z pocínovaného plechu. Rozměry zúžené vrchní části

ČSN ISO 10154


77 3002

 

 

 

Light gauge metal containers - Three-piece necked-in tinplate aerosol cans - Dimensions of the top end

Récipients métalliques légers - Dimensions de la partie superieure des boitiers trois pièces, à retreints, en acier, pour aérosols

Leichtmetallbehälter - Aerosoldosen, dreiteilig aus Feinstblech oder Weißblech - Maße der Verengerungen des Oberteilhalses

 

Tato norma obsahuje ISO 10154:1991.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 90/3:1986 zavedena ČSN ISO 90-3 Jemné kovové obaly. Definice a metody stanovení rozměrů a objemů. Část 3: Plechovky na aerosoly (77 0523)

 

Další souvisící normy

 

ČSN 16 0200 Plechovky. Termíny a definice

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

DIN 55 502 Teil 3, Metallverpackungen. Aerosoldosen, dreiteilig, aus Feinstblech oder Weißblech zylindrisch, eingezogen (Kovové obaly. Plechovky na aerosoly trojdílné, z jemného nebo pocínovaného plechu, válcové, na obou stranách zúžené)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: MSB LOGISTIK, s. r. o., Praha, IČO 416 958 44, Ing. Jindřich Jandourek

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kučera

 

© Český normalizační institut, 1994
16771


Strana 2

Jemné kovové obaly

TROJDÍLNÉ PLECHOVKY NA AEROSOLY S KRČKEM

Z POCÍNOVANEHO PLECHU

Rozměry zúžené vrchní části

ISO 10154


 

První vydání

1993-12-15

 

MDT 621.798.144

 

Deskriptory: containers, metal packaging, spray cans, dimensions.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům k hlasování ISO ke schválení před jejich přijetím, jako mezinárodních norem Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují v souladu s postupy ISO, které vyžadují schválení alespoň 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní normu ISO 10154 vypracovala technické komise ISO TC 52, Jemné kovové obaly - subkomise SC 6, Plechovky na aerosoly.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz