Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 635.4/.5

Listopad 1994

Zelenina čerstvá
LISTOVÁ ZELENINA

ČSN 46 3130


 

 

 

Fresh vegetables. Ribbed celery, White beet, Chinese cabbage, Corn salad, Rhubarb, Witloof chicory, Lettuces, Romaine Lettuces, Spinach, Curled-leaved endives, Broad-leaved endives

Légumes frais. Céleris à côtes, poirées, choux chinois, rampons, rhubarbe, chicorées Witloof, laitues, laitues romaines, épinards, chicorées frisées, scaroles

Frisches Gemüse. Bleichsellerie, Mangold, Chinakohl, Feldsalat, Rhabarber, Chicoree, Kopfsalat, Römischer salat, Spinat, Krause Endivie, Winterendivie

 

Kapitoly 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku.

 

Článek 2.1 je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazný v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky na základě jeho požadavku.

 

Předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 46 3000   Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

FFV-12   Ribbed celery (Celer řapíkatý)

FFV-22   Lettuces, curled-leaved endives and broad leaved endives (Salát hlávkový, salát římský, endivie kadeřavá letní a eskariol)

FFV-34   Spinach (Špenát)

FFV-38   Witloof chicory (Rychlené puky čekanky salátové)

FFV-40   Rhubarb (Reveň)

FFV-44   Chinese cabbage (Pekingské zelí)

 

Porovnání s mezinárodními normami

Do ČSN jsou převzaty údaje z norem EHK/OSN FFV-12:1988 Celer řapíkatý, FFV-22:1988 Salát hlávkový, salát římský, endivie kadeřavá letní a eskariol, FFV-34:1988 Špenát, FFV-38:1992 Rychlené puky čekanky salátové, FFV-40:1988 Reveň, FFV-44:1991 Pekingské zelí. Požadavky na jakost uvedených druhů jsou shodné. Speciální požadavky na balení jsou převzaty, obecné požadavky a požadavky na označování převzaty nejsou, protože jsou řešeny souhrnně v ČSN 46 3000 Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 3130 z 19. 11. 1975.

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16790


Strana 2

Změny proti předchozí normě

Norma neplatí pro listovou zeleninu určenou k průmyslovému zpracování. Do normy byl doplněn požadavek zdravotní nezávadnosti listové zeleniny. U jednotlivých druhů byly upraveny požadavky na jakost a jednotně upraven rozsah dovolených odchylek.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová


Strana 3

1  Předmět normy

 

Tato norma platí pro určení tříd jakosti

celeru řapíkatého - Apium graveolens L. var. dulce Mill.;

mangoldu - Beta vulgaris var. cicla L.;

pekingského zelí - Brassica pekinensis Rupr.;

polníčku - Valerianella olitoria (L.) Poll.;

reveně - Rheum undulatum L.;

rychlených puků čekanky salátové - Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi;

salátu hlávkového (vč. salátu ledového) - Lactuca sativa L. var. capitata L. a

salátu římského - Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. a jejich vzájemných kříženců;

špenátu - Spinacea oleracea L.;

šterbáku tj. endivie kadeřavé letní - Cichorium endivia L. var. crispa Lam. a

eskariolu (endivie zimní) - Cichorium endivia L. var. latifolia Lam.;

 

určených k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro listovou zeleninu určenou k průmyslovému zpracování. Neplatí pro „saláty k řezu".

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz