Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

29.140.30;37.040.10

Prosinec 1994

Soustavy "Bleskovek" pro fotografické účely

ČSN EN 60604


36 0791

 

 

idt IEC 604:1980

 

„Topflash/Flipflash" photographic flash lamp array

Dispositif «Topflash/Flipflash» de lampes «éclair» pour photographie

Blitzlampensystem „Topflash/Flipflash"

 

Tato norma obsahuje EN 604:1993.

 

Národní předmluva

 

Další souvisící normy

 

EN 60061-1:1993 zavedena v ČSN 36 0340 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti Část 1: Patice pro zdroje světla (idt IEC 61-1)

 

EN 60061-2:1993 zavedena v ČSN 36 0340 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti Část 2: Objímky (idt IEC 61-1)

 

EN 60061-3:1993 zavedena v ČSN 36 0340 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti Část 3: Kalibry (idt IEC 61-1)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČO 18425721

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová

 

© Český normalizační institut, 1994
16947


Strana 2

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Oznámení o schválení

4

Článek

1

Předmět normy

4

2

Prostorové uspořádání a rozměry

4

3

Provoz

4

4

Požadavky

5

Příloha A - „Bleskovka", rozměry soustavy

6

Příloha B - „Bleskovka", rozměry zástrčky

8

Příloha C - „Bleskovka", rozměry zásuvky

11


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 60604


 

Duben 1993

 

MDT 771.448.052-83-181.1.001.1.001.1.001.2.004.12/.14

621.3-213:620.17

 

Deskriptory: Electrical photographic equipment for flashlighting, dimensions, requirements, properties, application, mechanical testing

 

SOUSTAVY „BLESKOVEK" PRO

FOTOGRAFICKÉ ÚČELY

(IEC 604:1990)

 

„ Topflash/Flipflash" photographic flash lamp array

(IEC 604:1980)

 

Dispositif «Topflash/Flipflash» de lampes

«éclair» pour photographie

(IEC 604:1980)

 

Blitzlampensystem „Topflash/Flipflash"

(IEC 604:1980)

 

Tato Evropská norma byla organizací CENELEC přijata 1993-03-09. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této Evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato Evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámena Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassrt 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Jako výsledek zprávy sekretariátu CENELEC SR 34A, byl doporučen v rámci připomínkového řízení přechod z HD 430 S1:1983 (IEC 604:1980) na Evropskou normu.

 

Text normy byl schválen CENELEC jako EN 60604 dne 9. 3. 1993.

 

Byly stanoveny následující termíny:

 

- poslední termín vydání identické národní normy (dop) 1994-03-01

 

- poslední termín zrušení rozporné národní normy (dow)

 

Oznámení o schválení

 

Text normy IEC 604:1980 byl schválen CENELEC jako Evropská norma bez modifikací.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanovuje mezní hodnoty rozměrů a ostatních fyzikálních charakteristik, které jsou nutné pro zajištění zaměnitelnosti soustav bleskovek.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz