Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.783.2:001.4

Únor 1995

PRŮMYSLOVÉ PALIVOVÉ PECE
Termíny a definice

ČSN 06 3000


 

 

 

Industrial fuel furnaces. Terms and definitions

Fourneau industriel à combustible. Termes at definitions

Brennstoff-Industrieöfen. Termine und Definitionen

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

2

2

Základní termíny používané v oboru průmyslových palivových pecí

3

3

Průmyslové palivové pece pro ohřev a tepelné zpracování kovů

5

3.1

Z hlediska energetického

5

3.2

Z hlediska způsobu zaváženípece

6

3.3

Z hlediska způsobu provozu pece

6

3.4

Z hlediska konstrukčního

6

3.5

Z hlediska technologického

8

4

Základní parametry určující průmyslové palivové pece pro ohřev a tepelné zpracování kovů

9

5

Paliva a spalování

11

6

Proudění plynů a sdílení tepla

13

7

Technologie ohřevu a tepelného zpracování

15

8

Tepelná práce průmyslových palivových pecí

19

Abecední rejstřík termínů v českém jazyce

20

Abecední rejstřík termínů v anglickém jazyce

22

Abecední rejstřík termínů v německém jazyce

24

Abecední rejstřík termínů v slovenském jazyce

26

 

ã Český normalizační institut, 1994
17021


Strana 2

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 06 1000  Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv. Termíny a definice

ČSN 07 5800  Hořáky na plynná a kapalná paliva. Názvosloví

ČSN 42 0004  Tepelné zpracování ocelí. Názvosloví

 

Další souvisící normy

ČSN 01 0170  Názvosloví z oboru automatizace a regulační techniky

ČSN 01 1300  Zákonné měřicí jednotky

ČSN 01 1301  Veličiny, jednotky a rovnice. Společná ustanovení

ČSN 01 1302  Veličiny a jednotky v mechanice tuhých a poddajných těles

ČSN 01 1303  Veličiny a jednotky v mechanice tekutin a termomechanice

ČSN 01 1320  Veličiny, značky a jednotky v hydraulice

ČSN 01 1323  Veličiny a jednotky sdílení tepla a přenosu látek

ČSN 06 3003  Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení

ČSN 06 3006  Třídění průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů

ČSN 07 5801  Hořáky na plynná paliva. Technické požadavky

ČSN 07 5853  Hořáky na kapalná paliva. Technické požadavky

ČSN 25 7710  Měření průtoku tekutin základními škrticími orgány

ČSN 33 5001 Elektrotechnické předpisy. Průmyslová odporová elektrotepelná zařízení. Elektrické odporové průmyslové pece

ČSN 38 5502  Plynná paliva. Základní rozdělení

ČSN 65 7991  Ropné výrobky. Topné oleje. Technické požadavky

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN 24 201 Industrieöfen, Warmeöfen und Warmebehandlungsöfen, Begriffe (Průmyslové pece, ohřívací pece a pece pro tepelné zpracování, termíny a definice)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠKODA KLATOVY, s. r. o., Klatovy, IČO 453 523 72, Josef Jůza, František Paveza; EKO-THERM Ostrava, IČO 135 995 85, Doc. Ing. Karel Obroučka, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 77 Průmyslové palivové pece

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Tříska

 

1 Předmět normy

Tato norma definuje termíny používané v oboru průmyslových palivových pecí. V kapitolách 2, 5, 6 a 8 je základní terminologickou normou pro průmyslové palivové pece;

kapitoly 3, 4 a 7 jsou zaměřeny na pece pro ohřev a tepelné zpracování kovů.

 

POZNÁMKY

1 Pro informaci jsou uvedeny i odpovídající nenormalizované termíny v jazyce anglickém, německém a slovenském.

2 Termíny a jejich definice, které jsou převzaty ze samostatných terminologických norem jiného oboru, mají v závorce za příslušnou definicí uvedenu odvolávku na tuto normu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz