Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

67.200.10;71.040.40

Prosinec 1994

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení obsahu 1-monoacylglycerolů a glycerolu

ČSN ISO 7366


58 8781

 

 

 

Animal and vegetables fats and oils.

Determination of 1-monoglycerides and free glycerol contents

Corps gras d'origines animale et végétale.

Dosage des mono-1 glycérides et du glycérol libre

Tier- und Pflanzenfette und -öle.

Bestimmung des 1-Monoglycerid- und Glyceringehaltes

 

Tato norma obsahuje ISO 7366:1987.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 5555 Zavedena v ČSN 58 8752 Metody zkoušení tuků a olejů. Vzorkování (mod ISO 5555:1991)

 

Další souvisící normy

 

ČSN 58 8751 Metody zkoušení tuků a olejů. Všeobecná ustanovení

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: NORMEX, Praha, IČO 18949789, ing. Marie Kadlecová

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: ing. Helena Vonásková

 

© Česky normalizační institut, 1994
17042


Strana 2

ŽIVOČIŠNÉ A ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE

Stanovení obsahu 1-monoacylglycerolů

a glycerolu

ISO 7366


První vydání

1987-06-01

MDT  664.3:543.7:547.426.1

 

Deskriptory: agricultural products, animal fats, vegetable fats, animal oils, vegetable oils, chemical analysis, determination of content, glycerides, glycerol.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi.

Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k odsouhlasení před jejich přijetím jako mezinárodní normy Kongresem ISO.

 

Mezinárodní norma ISO 7366 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 34, Zemědělské a potravinářské produkty.

 

Uživatelé se upozorňují, že všechny mezinárodní normy podléhají po určité době revizi, a že některé v nich uvedené odkazy na jiné mezinárodní normy zahrnují pozdější vydání, jestliže není uvedeno jinak.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma specifikuje metodu postupného stanovení obsahu 1-monoacylglycerolu a volného glycerolu ze stejného zkušebního vzorku.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz